POKL – ostatnie starcie

PDF pageEmail pagePrint page

undacja „NASZE ZOO”

91-408 Łódź ul. Pomorska 32

NIP: 7251869408 REGON: 473189620 KRS: 0000171447

Nr rachunku bankowego 79114020170000410212845181

zielonymnaprawo@interia.pl tel. 502-659-957

„ZIELONYM NA PRAWO”-www.zielp.pl RGiC 1189

 

Łódź 27.12.2011 r.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Prawny
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

Fundacja nasza chciałaby prosić o uwagi Ministerstwa dotyczące problemów związanych z
regulaminem ocen konkursów POKL w celu wyboru do realizacji wniosków o dofinansowanie, ponieważ wychwycone przez nas błędy, powodują cykliczność przyznawania wniosków tym samym podmiotom, co jest zaprzeczeniem idei wdrażania innowacyjności, będącej podstawą Funduszu Spójności .

Chcielibyśmy również wiedzieć , kto oprócz NIK-u (który odmówił badania) i „dotującego” czyli Komisji Europejskiej ma prawo ocenić racjonalność regulaminu i „o ile są zgodne z zasadami określonymi przez dotującego”.

Istnieją dwa sposoby oceny złożonych wniosków:

Pierwszy, narzucony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, stosowany w POKL, m. in. WUP-ie. Teoretycznie miał być bardzo obiektywny. Polega na ocenie merytorycznej malutkich fragmentów wniosku i sumowaniu punktów. Środki są przyznawane w kolejności ocen. W praktyce taka fragmentaryczna ocena wyłapuje błędy, które na końcu się sumuje. Najwięcej punków otrzymuje wniosek, w którym popełniono najmniej błędów. Nie ma nic wspólnego z oceną i wartością wniosku, jako całości. Jak łatwo się domyśleć, faworyzowane są wnioski proste, wciąż się powtarzające. Zwłaszcza, że niezwykle istotnymi punktami w ocenie są: posiadanie doświadczenia w realizacji tego samego typu wniosku i potencjał, który się uzyskało, np. przy realizacji wniosków.

Innym punktem budzącym nasze zastrzeżenia jest wyłączna odpowiedzialność lidera za projekt. Regulamin nie uwzględnia istniejącej w naszym prawie umowy cywilnoprawnej, która umożliwiłaby przejęcie odpowiedzialność/współodpowiedzialności przez doświadczonego i/lub zasobnego partnera. Faworyzuje to organizacje i wnioski, które już otrzymały wsparcie, a eliminuje organizacje nowe, mające oryginalne i racjonalne pomysły (jeżeli można złożyć maksymalnie 2 wnioski, bogaty i doświadczony partner nie zrezygnuje ze składania tych samych, preferowanych przez regulamin wniosków, aby zostać liderem w czyimś wniosku, choć chętnie wsparłby go jako partner).

Kolejnym punktem regulaminu budzącym nasze zastrzeżenia jest tryb odwoławczy. Niezadowoleni mogą składać protest do dyrekcji WUP. Jest on zawsze rozpatrywany pozytywnie (czyli uznaje się, że wszystkie dotychczasowe oceny były złe), gdyż w przeciwnym wypadku można się odwołać do Sądu. Pozytywne rozpatrzenie protestu powoduje, że wniosek trafia ponownie do tej samej grupy oceniającej (choć innych osób), które z reguły oceniają go tak, jak ich koledzy, zaprzeczając jednocześnie ocenie dyrektora, który taką samą ocenę uznał za złą. I to jest koniec procedury odwoławczej.

Doprowadziło to do powstania dwóch niewielkich grup: oceniających i biorących, które teoretycznie powinny się nie znać na terenie niewielkiego województwa. W praktyce taki regulamin wydaje się jednak bardzo korupcjogenny oraz sprzeczny z zasadami racjonalizmu i innowacyjności, których miał być nośnikiem.

Istnieje też drugi typ konkursów, stosowany np. w RPO, którego regulamin sporządził Urząd Marszałkowski. Nie jest teoretycznie obiektywny, ale racjonalny i odpowiada na faktyczne potrzeby społeczne. Ocena merytoryczna, jak wyżej, służy tylko sprawdzeniu, czy wniosek został dobrze napisany (zły wniosek pociąga złą realizację). Pieniądze Unijne przyznaje Zarząd Województwa według oceny Komisji powołanej przez Marszałka. Po analizie, które z nich przyczynią się najracjonalniej do rozwoju województwa i najbardziej odpowiadają na jego aktualne potrzeby. Komisja ocenia wniosek jako spójną całość, a nie sposób zapisu poszczególnych fragmentów. Istnieją więc inne regulaminy, bardziej racjonalne i innowacyjne, które łatwo można wdrożyć do POKL od zaraz.

Podsumowując:

 1. Przy przyznawaniu środków unijnych ocenia się i sumuje błędy, a nie wartość merytoryczną wniosku.
 2. Promuje wnioski proste, wciąż się powtarzające, a eliminuje racjonalizację i innowacyjność.
 3. Jest korupcjogenna.
 4. Nie uwzględnia prawa małych, znających miejscowe problemy organizacji do zawierania przewidywanych przez polskie prawo umów cywilnoprawnych przenoszących odpowiedzialność/współodpowiedzialność finansową i doświadczenie na partnera, który te elementy wnosi do przygotowania i realizacji projektu.
 5. Przewiduje tryb odwoławczy, w którym wyłącznie mała grupka oceniających ocenia się na zmianę, pisząc opinie sprzeczne z opinią dyrekcji przyjmującej protest. I to jest koniec procedury odwoławczej.

Urząd może mieć dwa oblicza. Logiczne i przyjazne lub tępe, statystyczne i bezkarne. Wszystko zależy od mechanizmów wprowadzonych przez ludzi i od ludzi, którzy te mechanizmy wdrażają. I od naszego przyzwolenia na takie metody.

Dlatego uprzejmie prosimy o odpowiedź w czasie przewidzianych przez Kodeks Administracyjny i Prawo Prasowe.

Prezes
Jerzy Dauksza

W załączeniu:

 1. Pismo do Najwyższej Izby Kontroli
 2. Odpowiedź Najwyższej Izby Kontroli
 3. Wynik badania dla KM RPO

Do wiadomości:

 1. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego – Jerzy Buzek
 2. Europoseł – Jacek Saryusz-Wolski
 3. Poseł – Krzysztof Kwiatkowski

Ekonomiczna ekologia gwarantem zdrowego rozwoju

Your Offcanvas Sidebar area is currently empty. Go and add some widgets first.

Zmień wielkość liter
Kontrast