Po raz kolejny, bo po raz trzeci, 14 marca, w Urzędzie Miasta Łodzi, dyskutowaliśmy o zbliżającej się konferencji Różnorodność i Równość na 23 kwietnia. Uznaliśmy następujące kwestie za warte szczegółowego omówienia: swego rodzaju słowniczek, definiujący

PDF pageEmail pagePrint page

29 lutego, w Urzędzie Miasta przy ul. Sienkiewicza 5, odbyło się z Panią Bogną Stawicką – Pełnomocniczką Prezydenta Miasta Łodzi ds. Równego Traktowania, pierwsze z cyklu spotkań na temat Różnorodności i Równości. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji,

które podejmują tematykę związaną z dyskryminacją, nierównym traktowaniem, zagrożeniem wykluczenia osób i grup. Obecni byli: Pani Anna Grażyna Suchocka, Pani Agata Zakrzewska reprezentująca Centrum Praw Kobiet, Pani Mirosława Tarczyńska jako Przewodnicząca samorządu studenckiego WSEZiNS i reprezentująca Stowarzyszenie Integracja. Instytut Afrykanistyki i Biuro Poselkie Johna Godsona reprezentowała Pani Maria Sajeńczuk, Pan Piotr Kłys ze Stowarzyszenia Feniks oraz Pan Roman Bartoszuk-Antoszewski z Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo. Na spotkaniu obecni byli również Pan Ryszard Szymanowski ze Stowarzyszenia Nasza Galeria oraz Pan Karol Porada ze Stowarzyszenia Dzieci Wojny. Fundację „NASZE ZOO” reprezentowali Pan Jerzy Dauksza oraz ja- Bartosz Michalak.

Całe spotkanie rozpoczęło się krótkim przedstawieniem uczestników i ich organizacji. Skupiliśmy się głównie na osobach dorosłych i dzieciach z niepełnosprawnością umysłową, ruchową, osobach poszkodowanych w wpadkach, z III grupą inwalidztwa, osoby niepełnosprawne z wyższym wykształceniem oraz osobach opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi. Mowa była również o osobach cierpiących na niedosłuch, osobach ulegających przemocy i ofiar przestępstw, a także o osobach dyskryminowanych ze względu na płeć, niepełnosprawność czy wiek. Uwzględniono także osoby będące dziećmi z czasów wojny, osoby 45+ oraz mniejszości etniczne jako przedstawiciele innych kultur.

Podczas spotkania, próbowaliśmy zastanowić się jaka tematyka ma być podjęta na konferencji Różnorodność i Równość 23 kwietnia 2012 roku.

Wstępnie, ustaliliśmy, że przede wszystkim niezbędne jest naświetlenie, pokazanie aktualnej sytuacji. Chodzi o wskazanie konkretnych obszarów dyskryminacji, zagrożeń nierównym traktowaniem i ich skalę oraz skutków społecznych takiego działania. Zaakceptowana została propozycja aby poszczególne problemy i bolączki przedstawiać na podstawie poszczególnych organizacji i przykładów.

Zastanawialiśmy się także nad zaproszeniem na samą Konferencję grup dyskryminowanych i różnych nacji etnicznych oraz przygotowaniem prezentacji organizacji działających w celach szeroko pojętej niedyskryminacji i ich dobrych praktyk.

Your Offcanvas Sidebar area is currently empty. Go and add some widgets first.

Zmień wielkość liter
Kontrast