Płaca przy dopłacie PFRON – r. 2011

PDF pageEmail pagePrint page

PFRON stosuje dwa rodzaje dopłat do wynagrodzenia dla każdej grupy niepełnosprawnoci:

 • małą dla wszyskich schorzeń za wyjątkiem schorzeń specjalnych;
 • dużą dla schorzeń specjalnych, do których należą: epilepsja, choroby psychiczne, upośledzenie umysłowe, niewidomi z orzeczonym znacznym niepełnosprawności, natomiast osoby z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku – wrodzone lub nabyte, powodujące ograniczenie jego sprawności, prowadzące do obniżenia ostrości wzroku w oku lepszym do 5/25 lub 0,2 według Snellena po wyrównaniu wady wzroku szkłami korekcyjnymi lub ograniczenie pola widzenia do przestrzeni zawartej w granicach 30 stopni.

Płaca przy małej dopłacie PFRON dla III grupy

A. Koszty pracy:

I. Płaca minimalna brutto 1386,00

II. Ubezpieczenie społeczne pracodawcy:

 • Składka emerytalna   – 9,76% x 1386,00 = 135,27
 • Składka rentowa         –  4,5%  x 1386,00 =   62,37
 • Składka wypadkowa – 1,67% x 1386,00 =   23,15

                                                                                         220,79

III. Fundusze:

 • Fundusz pracy                                                                          – 2,45% x 1386,00 = 33,96
 • Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych – 0,1% x 1317,00  =        1,39

                                                                                                                                                       35.35

Koszty pracy: 1386,00 + 220,79 + 35,35 = 1642,14:

Ø  PFRON            – 535,92

Ø  Pracodawca – 1106,22

B. Płaca netto:

I. Ubezpieczenie społeczne pracownika:

 • Emerytalne       – 9,76% x 1386,00 = 135,27
 • Rentowe            – 1,5  % x 1386,00 =   20,79
 • Chorobowe       – 2,45% x 1386,00 =   33,96

                                                                              190,02

III. Ubezpieczenie zdrowotne:

 • 1386,00 – 190,02 = 1195,98
 • 1195,98 x 7,75% =  92,69
 • 1195,98 x 9%      = 107,64

IV. Podatek:

 • 1195,98 – 111,25 = 1084,73               1085
 • 1085 x 18% – 46,33 = 148,97
 • 148,97 – 92,69 = 56,28                             56

V. Wynagrodzenie netto:

 • 1386,00 – 190,02 – 107,64 – 56 = 1032,34

Płaca przy dużej dopłacie PFRON dla III grupy

C. Koszty pracy:

I. Płaca minimalna brutto 1386,00

II. Ubezpieczenie społeczne pracodawcy:

 • Składka emerytalna   – 9,76% x 1386,00 = 135,27
 • Składka rentowa         –  4,5%  x 1386,00 =   62,37
 • Składka wypadkowa – 1,67% x 1386,00 =   23,15

                                                                                         220,79

III. Fundusze:

 • Fundusz pracy                                                                          – 2,45% x 1386,00 = 33,96
 • Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych – 0,1% x 1386,00  =        1,39

                                                                                                                                                       35,35

Koszty pracy: 1386,00 + 220,79 + 35,35 = 1642,14:

Ø  PFRON            – 1148,40

Ø  Pracodawca  – 493,74

D. Płaca netto:

I. Ubezpieczenie społeczne pracownika:

 • Emerytalne       – 9,76% x 1386,00 = 135,27
 • Rentowe            – 1,5  % x 1386,00 =   20,79
 • Chorobowe       – 2,45% x 1386,00 =   33,96

                                                                              190,02

III. Ubezpieczenie zdrowotne:

 • 1386,00 – 190,02 = 1195,98
 • 1195,98 x 7,75% =  92,69
 • 1195.98 x 9%      = 107,64

IV. Podatek:

 • 1195,98 – 111,25 = 1084,73                  1085
 • 1085 x 18% – 46,33 = 148,97
 • 148,97 – 92,69 = 56,28                                56

V. Wynagrodzenie netto:

 • 1386,00 – 190,02 – 107,64 – 56 = 1032,34

Płaca przy małej dopłacie PFRON dla II grupy

E. Koszty pracy:

I. Płaca brutto:

 • 1250,48 x 100% : 75% = 1667,31
 • 1667,31 x 100% : 118,48% = 1407,25

II. Ubezpieczenie społeczne pracodawcy:

 • Składka emerytalna   – 9,76% x 1407,25 = 137,35
 • Składka rentowa         –  4,5%  x 1407,25 =   63,33
 • Składka wypadkowa – 1,67% x 1407,25 =   17,49

218,17

III. Fundusze:

 • Fundusz pracy                                                                          – 2,45% x 1407,25 = 34,48
 • Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych – 0,1% x 1407,25 =    1,41

35,89

Koszty pracy 1667,31:

Ø  PFRON            – 1250,48

Ø  Pracodawca   –  416,83

F. Płaca netto:

I. Ubezpieczenie społeczne pracownika:

 • Emerytalne       – 9,76% x 1407,25 = 137,35
 • Rentowe            – 1,5  % x 1407,25 =   21,11
 • Chorobowe       – 2,45% x 1407,25=   34,48

192,94

III. Ubezpieczenie zdrowotne:

 • 1407,25 – 192,94 = 1214,31
 • 1214,31 x 7,75% =  94,11
 • 1214,31 x 9%      = 109,29

IV. Podatek:

 • 1214,31 – 111,25 = 1103,06  1103
 • 1103 x 18% – 46,33 = 152,21
 • 152,21 – 94,11 = 58,10  50

V. Wynagrodzenie netto:

 • 1407,25 – 192,94 – 109,29 – 50 = 1055,02

Płaca przy dużej dopłacie PFRON dla II grupy

G. Koszty pracy:

I. Płaca brutto:

 • 2067,12 x 100% : 75% = 2756,16
 • 2756,16 x 100% : 118,48% = 2326,27

II. Ubezpieczenie społeczne pracodawcy:

 • Składka emerytalna   – 9,76% x 2326,27 = 227,04
 • Składka rentowa         –  4,5%  x 2326,27 = 104,68
 • Składka wypadkowa – 1,67% x 2326,27 =   38,85

370,57

III. Fundusze:

 • Fundusz pracy                                                                          – 2,45% x 2326,27 = 56,99
 • Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych – 0,1% x 2326,27  =   2,33

59,32

Koszty pracy 2756,16:

Ø  PFRON            – 2067,12

Ø  Pracodawca    – 689,04

H. Płaca netto:

I. Ubezpieczenie społeczne pracownika:

 • Emerytalne       – 9,76% x 2326,27 = 227,04
 • Rentowe            – 1,5  % x 2326,27 =   34,89
 • Chorobowe       – 2,45% x 2326,27 =   56,99

318,92

III. Ubezpieczenie zdrowotne:

 • 2326,27 – 318,92 = 2007,35
 • 2007,35 x 7,75% =  155,57
 • 2007,35 x 9%      = 180,66

IV. Podatek:

 • 2007,35 – 111,25 = 1896,10         1896
 • 1896 x 18% – 46,33 = 294,95
 • 294,95 – 155,57 = 139,38  139

V. Wynagrodzenie netto:

 • 2326,27 – 318,92 – 180,66 – 139 = 1687,69

Płaca przy małej dopłacie PFRON dla I grupy

I. Koszty pracy:

I. Płaca brutto:

 • 1429,12 x 100% : 75% = 1905,49
 • 1667,31 x 100% : 118,48% = 1608,28

II. Ubezpieczenie społeczne pracodawcy:

 • Składka emerytalna   – 9,76% x 1608,28 = 156,97
 • Składka rentowa         –  4,5%  x 1608,28 =   72,37
 • Składka wypadkowa – 1,67% x 1608,28 =   26,86

256,20

III. Fundusze:

 • Fundusz pracy                                                                          – 2,45% x 1608,28 = 39,40
 • Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych – 0,1% x 1608,28 =    1,61

41,01

Koszty pracy 1905,49:

Ø  PFRON            – 1429,12

Ø  Pracodawca   –  476,37

J. Płaca netto:

I. Ubezpieczenie społeczne pracownika:

 • Emerytalne       – 9,76% x 1608,28 = 156,97
 • Rentowe            – 1,5  % x 1608,28 =   24,12
 • Chorobowe       – 2,45% x 1608,28 =   39,40

220,49

III. Ubezpieczenie zdrowotne:

 • 1608,28 – 220,49 = 1387,79
 • 1387,79 x 7,75% = 107,55
 • 1387,79 x 9%      = 124,90

IV. Podatek:

 • 1387,79 – 111,25 = 1276,54         1277
 • 1277 x 18% – 46,33 = 183,53
 • 183,53– 107,55 = 75,98     76

V. Wynagrodzenie netto:

 • 1608,28 –   220,49 – 124,90 – 76 = 1186.89

Płaca przy dużej dopłacie PFRON dla I grupy

K. Koszty pracy:

I. Płaca brutto:

 • 2296,80 x 100% : 75% = 3062,40
 • 3062,40 x 100% : 118,48% = 2584,74

II. Ubezpieczenie społeczne pracodawcy:

 • Składka emerytalna   – 9,76% x 2584,74 = 252,27
 • Składka rentowa         –  4,5%  x 2584,74 = 116,31
 • Składka wypadkowa – 1,67% x 2584,74=   43,17

411,75

III. Fundusze:

 • Fundusz pracy                                                                          – 2,45% x 2584,74 = 63,33
 • Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych – 0,1% x 2584,74=   2,58

65,91

Koszty pracy 3062,40:

Ø  PFRON            – 2296,80

Ø  Pracodawca   –  765,60

 

L. Płaca netto:

I. Ubezpieczenie społeczne pracownika:

 • Emerytalne       – 9,76% x 2584,74 = 252,27
 • Rentowe            – 1,5  % x 2584,74 =   38,77
 • Chorobowe       – 2,45% x 2584,74 =   63,33

354,37

III. Ubezpieczenie zdrowotne:

 • 2584,74 – 354,37 = 2230,37
 • 2230,37 x 7,75% =  172,85
 • 2230,37 x 9%       = 200,73

IV. Podatek:

 • 2230,37 – 111,25 = 2119,12         2119
 • 1896 x 18% – 46,33 = 355,09
 • 294,95 – 172,85 = 162,24  162

V. Wynagrodzenie netto:

 • 2584,74– 354,37– 200,73 – 162 = 1867.64

Your Offcanvas Sidebar area is currently empty. Go and add some widgets first.

Zmień wielkość liter
Kontrast