Płaca przy dopłacie PFRON – r. 2010

PDF pageEmail pagePrint page

Płaca przy małej dopłacie PFRON dla III grupy

 1. A.      Koszty pracy:

I. Płaca minimalna brutto 1317,00

II. Ubezpieczenie społeczne pracodawcy:

 • Składka emerytalna   – 9,76% x 1317,00 = 128,54
 • Składka rentowa           4,5%  x 1317,00 =   59,27
 • Składka wypadkowa – 1,67% x 1317,00 =   21,99

                                                                                  209,80

III. Fundusze:

 • Fundusz pracy                                                                         – 2,45% x 1317,00 = 32,27
 • Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych – 0,1% x 1317,00 =   1,32

                                                                                                                                                33,59

Koszty pracy: 1317,00 + 209,80 + 33,59 = 1560,39:

 • Ø  PFRON           – 535,92
 • Ø  Pracodawca – 1024,47
 1. B.      Płaca netto:

I. Ubezpieczenie społeczne pracownika:

 • Emerytalne       – 9,76% x 1317,00 = 128,54
 • Rentowe            – 1,5  % x 1317,00 =   19,76
 • Chorobowe       – 2,45% x 1317,00 =   32,27

                                                                      180,57

III. Ubezpieczenie zdrowotne:

 • 1317,00 – 180,57 = 1136,43
 • 1136,43 x 7,75% = 88,07
 • 1136,43 x 9%      = 102,28

IV. Podatek:

 • 1136,43 – 111,25 = 1025.18  1025
 • 1025 x 18% – 46,33 = 138,17
 • 138,17 – 88,07 = 50,10  50

V. Wynagrodzenie netto:

 • 1317,00 – 180,57 – 102,28 – 50 = 984,15

Płaca przy dużej dopłacie PFRON dla III grupy

 1. C.      Koszty pracy:

I. Płaca minimalna brutto 1317,00

II. Ubezpieczenie społeczne pracodawcy:

 • Składka emerytalna   – 9,76% x 1317,00 = 128,54
 • Składka rentowa           4,5%  x 1317,00 =   59,27
 • Składka wypadkowa – 1,67% x 1317,00 =   21,99

                                                                                   209,80

III. Fundusze:

 • Fundusz pracy                                                                          – 2,45% x 1317,00 = 32,27
 • Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych – 0,1% x 1317,00 =   1,32

                                                                                                                                                33,59

Koszty pracy: 1317,00 + 209,80 + 33,59 = 1560,39:

 • Ø  PFRON            – 1148,40
 • Ø  Pracodawca – 411,99
 1. D.      Płaca netto:

I. Ubezpieczenie społeczne pracownika:

 • Emerytalne       – 9,76% x 1317,00 = 128,54
 • Rentowe            – 1,5  % x 1317,00 =   19,76
 • Chorobowe       – 2,45% x 1317,00 =   32,27

                                                                      180,57

III. Ubezpieczenie zdrowotne:

 • 1317,00 – 180,57 = 1136,43
 • 1136,43 x 7,75% =  88,07
 • 1136,43 x 9%      = 102,28

IV. Podatek:

 • 1136,43 – 111,25 = 1025.18  1025
 • 1025 x 18% – 46,33 = 138,17
 • 138,17 – 88,07 = 50,10  50

V. Wynagrodzenie netto:

 • 1317,00 – 180,57 – 102,28 – 50 = 984,15

Płaca przy małej dopłacie PFRON dla II grupy

 1. E.       Koszty pracy:

I. Płaca brutto:

 • 1250,48 x 100% : 75% = 1667,31
 • 1667,31 x 100% : 118,48% = 1407,25

II. Ubezpieczenie społeczne pracodawcy:

 • Składka emerytalna   – 9,76% x 1407,25 = 137,35
 • Składka rentowa         – 4,5%  x 1407,25 =   63,33
 • Składka wypadkowa – 1,67% x 1407,25 =   17,49

                                                                                   218,17

III. Fundusze:

 • Fundusz pracy                                                                          – 2,45% x 1407,25 = 34,48
 • Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych – 0,1% x 1407,25 =  1,41

                                                                                                                                                35,89

Koszty pracy 1667,31:

 • Ø  PFRON            – 1250,48
 • Ø  Pracodawca   – 416,83
 1. F.       Płaca netto:

I. Ubezpieczenie społeczne pracownika:

 • Emerytalne       – 9,76% x 1407,25 = 137,35
 • Rentowe            – 1,5  % x 1407,25 =   21,11
 • Chorobowe       – 2,45% x 1407,25=   34,48

                                                                      192,94

III. Ubezpieczenie zdrowotne:

 • 1407,25 – 192,94 = 1214,31
 • 1214,31 x 7,75% =  94,11
 • 1214,31 x 9%      = 109,29

IV. Podatek:

 • 1214,31 – 111,25 = 1103,06  1103
 • 1103 x 18% – 46,33 = 152,21
 • 152,21 – 94,11 = 58,10  50

V. Wynagrodzenie netto:

 • 1407,25 – 192,94 – 109,29 – 50 = 1055,02

Płaca przy dużej dopłacie PFRON dla II grupy

 1. G.     Koszty pracy:

I. Płaca brutto:

 • 2067,12 x 100% : 75% = 2756,16
 • 2756,16 x 100% : 118,48% = 2326,27

II. Ubezpieczenie społeczne pracodawcy:

 • Składka emerytalna   – 9,76% x 2326,27 = 227,04
 • Składka rentowa           4,5%  x 2326,27 = 104,68
 • Składka wypadkowa – 1,67% x 2326,27 =   38,85

                                                                                  370,57

III. Fundusze:

 • Fundusz pracy                                                                          – 2,45% x 2326,27 = 56,99
 • Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych – 0,1% x 2326,27 =   2,33

                                                                                                                                                59,32

Koszty pracy 2756,16:

 • Ø  PFRON            – 2067,12
 • Ø  Pracodawca   – 689,04
 1. H.     Płaca netto:

I. Ubezpieczenie społeczne pracownika:

 • Emerytalne       – 9,76% x 2326,27 = 227,04
 • Rentowe            – 1,5  % x 2326,27 =   34,89
 • Chorobowe       – 2,45% x 2326,27 =   56,99

                                                                      318,92

III. Ubezpieczenie zdrowotne:

 • 2326,27 – 318,92 = 2007,35
 • 2007,35 x 7,75% =  155,57
 • 2007,35 x 9%      = 180,66

IV. Podatek:

 • 2007,35 – 111,25 = 1896,10         1896
 • 1896 x 18% – 46,33 = 294,95
 • 294,95 – 155,57 = 139,38  139

V. Wynagrodzenie netto:

 • 2326,27 – 318,92 – 180,66 – 139 = 1687,69

Płaca przy małej dopłacie PFRON dla I grupy

 1. I.        Koszty pracy:

I. Płaca brutto:

 • 1429,12 x 100% : 75% = 1905,49
 • 1667,31 x 100% : 118,48% = 1608,28

II. Ubezpieczenie społeczne pracodawcy:

 • Składka emerytalna   – 9,76% x 1608,28 = 156,97
 • Składka rentowa           4,5%  x 1608,28 =   72,37
 • Składka wypadkowa – 1,67% x 1608,28 =   26,86

                                                                                  256,20

III. Fundusze:

 • Fundusz pracy                                                                          – 2,45% x 1608,28 = 39,40
 • Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych – 0,1% x 1608,28 =  1,61

                                                                                                                                                41,01

Koszty pracy 1905,49:

 • Ø  PFRON            – 1429,12
 • Ø  Pracodawca  476,37
 1. J.        Płaca netto:

I. Ubezpieczenie społeczne pracownika:

 • Emerytalne       – 9,76% x 1608,28 = 156,97
 • Rentowe            – 1,5  % x 1608,28 =   24,12
 • Chorobowe       – 2,45% x 1608,28 =   39,40

                                                                      220,49

III. Ubezpieczenie zdrowotne:

 • 1608,28 – 220,49 = 1387,79
 • 1387,79 x 7,75% = 107,55
 • 1387,79 x 9%      = 124,90

IV. Podatek:

 • 1387,79 – 111,25 = 1276,54         1277
 • 1277 x 18% – 46,33 = 183,53
 • 183,53– 107,55 = 75,98     76

V. Wynagrodzenie netto:

 • 1608,28 –   220,49 – 124,90 – 76 = 1186.89

Płaca przy dużej dopłacie PFRON dla I grupy

 1. K.      Koszty pracy:

I. Płaca brutto:

 • 2296,80 x 100% : 75% = 3062,40
 • 3062,40 x 100% : 118,48% = 2584,74

II. Ubezpieczenie społeczne pracodawcy:

 • Składka emerytalna   – 9,76% x 2584,74 = 252,27
 • Składka rentowa           4,5%  x 2584,74 = 116,31
 • Składka wypadkowa – 1,67% x 2584,74=   43,17

                                                                                  411,75

III. Fundusze:

 • Fundusz pracy                                                                          – 2,45% x 2584,74 = 63,33
 • Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych – 0,1% x 2584,74=   2,58

                                                                                                                                                65,91

Koszty pracy 3062,40:

 • Ø  PFRON            – 2296,80
 • Ø  Pracodawca   765,60

 

 1. L.       Płaca netto:

I. Ubezpieczenie społeczne pracownika:

 • Emerytalne       – 9,76% x 2584,74 = 252,27
 • Rentowe            – 1,5  % x 2584,74 =   38,77
 • Chorobowe       – 2,45% x 2584,74 =   63,33

                                                                      354,37

III. Ubezpieczenie zdrowotne:

 • 2584,74 – 354,37 = 2230,37
 • 2230,37 x 7,75% =  172,85
 • 2230,37 x 9%       = 200,73

IV. Podatek:

 • 2230,37 – 111,25 = 2119,12         2119
 • 1896 x 18% – 46,33 = 355,09
 • 294,95 – 172,85 = 162,24  162

V. Wynagrodzenie netto:

 • 2584,74– 354,37– 200,73 – 162 = 1867.64

Your Offcanvas Sidebar area is currently empty. Go and add some widgets first.

Zmień wielkość liter
Kontrast