Płaca przy dopłacie PFRON: luty – czerweiec 2012

PDF pageEmail pagePrint page

PFRON stosuje dwa rodzaje dopłat do wynagrodzenia dla każdej grupy niepełnosprawności:

 

 • małą dla wszystkich schorzeń za wyjątkiem schorzeń specjalnych;
 • dużą dla schorzeń specjalnych, do których należą: epilepsja, choroby psychiczne, upośledzenie umysłowe, niewidomi z orzeczonym znacznym niepełnosprawności, natomiast osoby z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku – wrodzone lub nabyte, powodujące ograniczenie jego sprawności, prowadzące do obniżenia ostrości wzroku w oku lepszym do 5/25 lub 0,2 według Snellena po wyrównaniu wady wzroku szkłami korekcyjnymi lub ograniczenie pola widzenia do przestrzeni zawartej w granicach 30 stopni.

 

 

 

 

 

Płaca przy małej dopłacie dla III grupy luty – czerwiec 2012r  

 

A. Koszty pracy:

 

I. Płaca minimalna brutto 1500,00

 

II. Ubezpieczenie społeczne pracodawcy

 

 • Składka – emerytalna – 9,76% x 1500,00 = 146,40
 • Składka – rentowa        – 6,50% x 1500,00 =  97,50
 • Składka – wypadkowa  – 1,67% x 1500,00 =  25,05

 

                                                               Razem     268,95

 

III. Fundusze:

 

 • Fundusz pracy                                                                – 2,45% x 1500,00 = 36,75
 • Fundusz świadczeń gwarantowanych pracowniczych      – 0,10% x 1500,00 =   1,50

 

                                                                                                               Razem        38,25

 

Koszty pracy: 1500,00 + 268,95 + 38,25 = 1807,20:

 

PFRON:                – 446,60

 

PRACODAWCA  – 1360,60

 

B. Płaca netto:

I. Ubezpieczenie społeczne pracownika:

 • Emerytalne   – 9,76% x 1500,00 = 146,40
 • Rentowe       – 1,50% x 1500,00 =   22,50
 • Chorobowe   – 2,45% x 1500,00 =   36,75
                                       Razem     205,65

II. Ubezpieczenia zdrowotne:

 • 1500,00 – 205,65 = 1294,35
 • 1294,35 x 7,75%  =   100,31
 • 1294,35 x 9%       =    119,49

 

 

III. Podatek

bezrobotnych:

rencistów:

 • 1294,35 – 111,25 = 1183,10
 • 1183 x 18% – 46,33 =   166,61
 • 166,61 – 100,31 = 66,30  –> 66
 • 1294,35 – 111,25 = 1183,10
 • 1183 x 18% =   212,99
 • 166,61 – 100,31 = 112,68 –> 113

IV.            Wynagrodzenie netto:

bezrobotnych:

rencistów:

1500,00 – 205,65 – 119,49 – 66 = 1108,86

1500,00 – 205,65 – 119,49 – 113 = 1061,86

 

 

 

 

 

Płaca przy dużej dopłacie dla III grupy luty – czerwiec 2012r

 

A. Koszty pracy:

 

I. Płaca minimalna brutto 1500,00

 

II. Ubezpieczenie społeczne pracodawcy

 

 • Składka – emerytalna – 9,76% x 1500,00 = 146,40
 • Składka – rentowa        – 6,50% x 1500,00 =  97,50
 • Składka – wypadkowa  – 1,67% x 1500,00 =  25,05

 

                                                               Razem     268,95

 

III. Fundusze:

 

 • Fundusz pracy                                                                – 2,45% x 1500,00 = 36,75
 • Fundusz świadczeń gwarantowanych pracowniczych      – 0,10% x 1500,00 =   1,50

 

                                                                                                               Razem        38,25

 

 • Koszty pracy: 1500,00 + 268,95 + 38,25 = 1807,20:

 

PFRON:               – 1033,56

 

PRACODAWCA     – 773,64

 

B. Płaca netto:

I. Ubezpieczenie społeczne pracownika:

 • Emerytalne   – 9,76% x 1500,00 = 146,40
 • Rentowe       – 1,50% x 1500,00 =   22,50
 • Chorobowe   – 2,45% x 1500,00 =   36,75
                                       Razem     205,65

 

 

II. Ubezpieczenia zdrowotne:

 • 1500,00 – 205,65 = 1294,35
 • 1294,35 x 7,75% =    100,31
 • 1294,35 x 9%       =   119,49

 

 

III. Podatek

bezrobotnych:

rencistów:

 • 1294,35 – 111,25 = 1183,10
 • 1183 x 18% – 46,33 =   166,61
 • 166,61 – 100,31 = 66,30   –> 66
 • 1294,35 – 111,25 = 1183,10
 • 1183 x 18% = 212,99
 • 212,99 – 100,31 = 112,86  –> 113

IV. Wynagrodzenie netto:

bezrobotnych:

rencistów:

1500,00 – 205,65 – 119,49 – 66 = 1108,86

1500,00 – 205,65 – 119,49 – 113 = 1061,86

 

 

 

 

 

Płaca przy małej dopłacie dla II grupy luty – czerwiec 2012r

 

 1. A. Koszty pracy:

 

I. Płaca minimalna brutto 1500,00

 

II. Ubezpieczenie społeczne pracodawcy

 

 • Składka – emerytalna – 9,76% x 1500,00 = 146,40
 • Składka – rentowa        – 6,50% x 1500,00 =   97,50
 • Składka – wypadkowa – 1,67% x 1500,00 =    25,05

 

                                                                Razem     268,95

 

III. Fundusze:

 

 • Fundusz pracy                                                                – 2,45% x 1500,00 = 36,75
 • Fundusz świadczeń gwarantowanych pracowniczych      – 0,10% x 1500,00 =   1,50

 

                                                                                                                Razem        38,25

 

Koszty pracy: 1500,00 + 268,95 + 38,25 = 1807,20:

 

PFRON:                – 1116,50

 

PRACODAWCA   –    690,70

 

B. Płaca netto:

I. Ubezpieczenie społeczne pracownika:

 • Emerytalne   – 9,76% x 1500,00 = 146,40
 • Rentowe       – 1,50% x 1500,00 =   22,50
 • Chorobowe   – 2,45% x 1500,00 =   36,75
                                       Razem     205,65

 

II. Ubezpieczenia zdrowotne:

 

 • 1500,00 – 205,65 = 1294,35
 • 1294,35 x 7,75%  =   100,31
 • 1294,35 x 9%       =   119,49

 

 

III. Podatek

bezrobotnych:

rencistów:

 • 1294,35 – 111,25 = 1183,10
 • 1183 x 18% – 46,33 =   166,61
 • 166,61 – 100,31 = 66,30   –> 66
 • 1294,35 – 111,25 = 1183,10
 • 1183 x 18% =   212,99
 • 212,99 – 100,31 = 112,68 –> 113

IV. Wynagrodzenie netto:

bezrobotnych:

rencistów:

1500,00 – 205,65 – 119,49 – 66 = 1108,86

1500,00 – 205,65 – 119,49 – 113 = 1061,86

 

 

 

 

 

Płaca przy dużej dopłacie dla II grupy luty – czerwiec 2012r

 

 1. A. Koszty pracy:

 

I. Płaca brutto

 

 • 1894,86 x 100% :75% = 2526,48
 • 2526,48 x 100% : 120,48% = 2097,01

 

II. Ubezpieczenie społeczne pracodawcy

 

 • Składka – emerytalna – 9,76% x 2097,01= 204,67
 • Składka – rentowa        – 6,50% x 2097,01= 136,31
 • Składka – wypadkowa –  1,67% x 2097,01=   35,02
                                                        Razem   376,00

 

III. Fundusze:

 

 • Fundusz pracy                                                                – 2,45% x 2097,01= 51.38
 • Fundusz świadczeń gwarantowanych pracowniczych      – 0,10% x 2097,01=   2,10
                                                                                                           Razem  53,48

 

Koszty pracy: 2097,01+ 376,00 + 53,48 = 2526,49

 

PFRON:                 –   1894,86

 

PRACODAWCA      –     631,63

 

B. Płaca netto:

I. Ubezpieczenie społeczne pracownika:

 • Emerytalne   – 9,76% x 2097,01 = 204,67
 • Rentowe       – 1,50% x 2097,01 =   31,46
 • Chorobowe    – 2,45% x 2097,01=   51.38
                                          Razem   287,51

II. Ubezpieczenia zdrowotne:

 • 2097,01– 287,51 = 1809,50
 • 1809,50 x 7,75% =    140,24
 • 1809,50 x 9%       =   162,86

III. Podatek

bezrobotnych:

rencistów:

 • 1809,50– 111,25 = 1698,25
 • 1698 x 18% – 46, 33 =   259,31
 • 259,31 – 140,24 = 119,11 –> 119
 • 1809,50 – 111,25 = 1698,25
 • 1698 x 18% =   305,64
 • 305,64 – 140,24 = 165,40 –> 165

 

 

IV. Wynagrodzenie netto:

bezrobotnych:

rencistów:

2097,01 – 287,51 – 162,86 – 119 = 1527,64

2097,01 – 287,51 – 162,86 – 165 = 1481,64

 

 

 

 

 

Płaca przy małej dopłacie dla I grupy luty – czerwiec 2012r

 

 1. A. Koszty pracy:

 

I. Płaca brutto:

 

 • 1518,44 x 100% :75% = 2024,59
 • 2024,59 x 100% : 120,48% = 1680,44

 

II. Ubezpieczenie społeczne pracodawcy

 

 • Składka – emerytalna – 9,76% x 1680,44 = 164,01
 • Składka – rentowa       – 6,50% x 1680,44 = 109,23
 • Składka – wypadkowa –  1,67% x 1680,44 =  28,06
                                                       Razem    301,30

 

III. Fundusze:

 

 • Fundusz pracy                                                                – 2,45% x 1680,44 = 41,17
 • Fundusz świadczeń gwarantowanych pracowniczych      – 0,10% x 1680,44 =   1,68 
                                                                                                           Razem   42,85

 

Koszty pracy: 1680,44 + 301,30 + 42,85 = 2024,59

 

PFRON:                 – 1518,44

 

PRACODAWCA   –     506,06  

 

B. Płaca netto:

I. Ubezpieczenie społeczne pracownika:

 • Emerytalne   – 9,76% x 1680,44 = 164,01
 • Rentowe       – 1,50% x 1680,44 =   25,21
 • Chorobowe   – 2,45% x 1680,44 =   41,17
                                            Razem 230,39

II. Ubezpieczenia zdrowotne:

 • 1680,44 – 230,39 = 1450,05
 • 1450,05 x 7,75% =   112,38
 • 1450,05 x 9%       =   130,50

III. Podatek

bezrobotnych:

rencistów:

 • 1450,05 – 111,25 = 1338,80
 • 1339 x 18% – 46, 33 =   194,69
 • 194,69 – 112,38 = 82,31   –> 82
 • 1450,05 – 111,25 = 1338.80
 • 1339 x 18% =   241.02
 • 241,02 – 112,38 = 128,64 –> 129

 

 

IV. Wynagrodzenie netto:

bezrobotnych:

rencistów:

1680,44 – 230,39 – 130,50 – 82 = 1237,55

1680,44 – 230,39 – 130,50 – 129 = 1190,55

 

 

 

 

 

Płaca przy dużej dopłacie dla I grupy luty – czerwiec 2012r

 

 1. A. Koszty pracy:

 

I. Płaca brutto:

 

 • 2411,64 x 100% :75% = 3215,52
 • 3215,52 x 100% : 120,48% = 2668,92

 

II. Ubezpieczenie społeczne pracodawcy

 

 • Składka – emerytalna – 9,76% x 2668,92 = 260,49
 • Składka – rentowa        – 4,50% x 2668,92 = 120,10
 • Składka – wypadkowa –  1,67% x 2668,92 =   44,57
                                                         Razem   425,16

 

III. Fundusze:

 

 • Fundusz pracy                                                                – 2,45% x 2668,92 = 65,39
 • Fundusz świadczeń gwarantowanych pracowniczych      – 0,10% x 2668,92 =   2,67
                                                                                                           Razem   68,06

 

Koszty pracy: 2668,92 + 432,33 + 69,20 = 3215,51

 

PFRON:                 – 2411,64

 

PRACODAWCA   –     803,87  

 

B. Płaca netto:

I. Ubezpieczenie społeczne pracownika:

 • Emerytalne   – 9,76% x 2668,92 = 260,49
 • Rentowe       – 1,50% x 2668,92 =   40,03
 • Chorobowe   – 2,45% x 2668,92 =    65,39
                                           Razem   365,91

II. Ubezpieczenia zdrowotne:

 • 2668,92 – 365,91 = 2303,01
 • 2303,01 x 7,75%  =   178,48
 • 2303,01 x 9%       =   207,27

III. Podatek

bezrobotnych:

rencistów:

 • 2303,01– 111,25 = 2191,76
 • 2192 x 18% – 46, 33 =   348,23
 • 348,23 – 178,48 = 169,75 –> 170
 • 2303,01– 111,25 = 2191,76
 • 2192 x 18% = 394,56
 • 394,56 – 178,48 = 216,08 –> 216

IV. Wynagrodzenie netto:

bezrobotnych:

rencistów:

2668,92 – 365,91 – 207,27 – 170 = 1925,74

2668,92 – 365,91 – 207,27 – 216 = 1879,74

 

Your Offcanvas Sidebar area is currently empty. Go and add some widgets first.

Zmień wielkość liter
Kontrast