Płaca przy dopłacie PFRON: lipiec – grudzień 2012

PDF pageEmail pagePrint page

PFRON stosuje dwa rodzaje dopłat do wynagrodzenia dla każdej grupy niepełnosprawności:

 

 • małą dla wszystkich schorzeń za wyjątkiem schorzeń specjalnych; 
 • dużą dla schorzeń specjalnych, do których należą: epilepsja, choroby psychiczne, upośledzenie umysłowe, niewidomi z orzeczonym znacznym niepełnosprawności, natomiast osoby z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku – wrodzone lub nabyte, powodujące ograniczenie jego sprawności, prowadzące do obniżenia ostrości wzroku w oku lepszym do 5/25 lub 0,2 według Snellena po wyrównaniu wady wzroku szkłami korekcyjnymi lub ograniczenie pola widzenia do przestrzeni zawartej w granicach 30 stopni. 

 

 

 

Płaca przy małej dopłacie dla III grupy lipiec – grudzień 2012r  

 

A. Koszty pracy:

 

I. Płaca minimalna brutto 1500,00

 

II. Ubezpieczenie społeczne pracodawcy

 

 • Składka – emerytalna – 9,76% x 1500,00 = 146,40
 • Składka – rentowa        – 6,50% x 1500,00 =  97,50
 • Składka – wypadkowa  – 1,67% x 1500,00 =  25,05

 

                                                               Razem     268,95

 

III. Fundusze:

 

 • Fundusz pracy                                                                – 2,45% x 1500,00 = 36,75
 • Fundusz świadczeń gwarantowanych pracowniczych      – 0,10% x 1500,00 =   1,50

 

                                                                                                               Razem        38,25

 

Koszty pracy: 1500,00 + 268,95 + 38,25 = 1807,20:

 

PFRON:                – 401,94

 

PRACODAWCA  – 1405,31

 

B. Płaca netto:

I. Ubezpieczenie społeczne pracownika:

 • Emerytalne   – 9,76% x 1500,00 = 146,40
 • Rentowe       – 1,50% x 1500,00 =   22,50
 • Chorobowe   – 2,45% x 1500,00 =   36,75
                                        Razem     205,65

II. Ubezpieczenia zdrowotne:

 • 1500,00 – 205,65 = 1294,35
 • 1294,35 x 7,50%  =     97,08
 • 1294,35 x 9%       =    119,49

 

 

III. Podatek

bezrobotnych:

rencistów:

 • 1294,35 – 111,25 = 1183,10
 • 1183 x 18% – 46,33 =   166,61
 • 166,61 – 97,08 = 69,53   à 70
 • 1294,35 – 111,25 = 1183,10
 • 1183 x 18% =   212,99
 • 166,61 – 97,08 = 115,91 à 116

IV. Wynagrodzenie netto:

bezrobotnych:

rencistów:

1500,00 – 205,65 – 119,49 – 70 = 1104,86

1500,00 – 205,65 – 119,49 – 116 = 1058,86

 

 

 

 

 

Płaca przy dużej dopłacie dla III grupy luty – czerwiec 2012r

 

A. Koszty pracy:

 

I. Płaca minimalna brutto 1500,00

 

II. Ubezpieczenie społeczne pracodawcy

 

 • Składka – emerytalna – 9,76% x 1500,00 = 146,40
 • Składka – rentowa       – 6,50% x 1500,00 =   97,50
 • Składka – wypadkowa – 1,67% x 1500,00 =   25,05

 

                                                               Razem     268,95

 

III. Fundusze:

 

 • Fundusz pracy                                                                – 2,45% x 1500,00 = 36,75
 • Fundusz świadczeń gwarantowanych pracowniczych      – 0,10% x 1500,00 =   1,50

 

                                                                                                               Razem        38,25

 

 • Koszty pracy: 1500,00 + 268,95 + 38,25 = 1807,20

 

PFRON:                 – 976,14

 

PRACODAWCA      – 831,06

 

B. Płaca netto:

I. Ubezpieczenie społeczne pracownika:

 • Emerytalne   – 9,76% x 1500,00 = 146,40
 • Rentowe       – 1,50% x 1500,00 =   22,50
 • Chorobowe   – 2,45% x 1500,00 =   36,75
                                        Razem     205,65

 

 

II. Ubezpieczenia zdrowotne:

 • 1500,00 – 205,65 = 1294,35
 • 1294,35 x 7,50%  =     97,08
 • 1294,35 x 9%       =   119,49

 

 

III. Podatek

bezrobotnych:

rencistów:

 • 1294,35 – 111,25 = 1183,10
 • 1183 x 18% – 46,33 =   166,61
 • 166,61 – 97,08 = 69,53   à 70
 • 1294,35 – 111,25 = 1183,10
 • 1183 x 18% = 212,99
 • 166,61 – 97,08 = 115,91 à 116

 

 

 

IV. Wynagrodzenie netto:

 

bezrobotnych:

rencistów:

1500,00 – 205,65 – 119,49 – 70 = 1104,86

1500,00 – 205,65 – 119,49 – 116 = 1058,86

 

 

 

 

 

Płaca przy małej dopłacie dla II grupy lipiec – grudzień 2012r  

 

A. Koszty pracy:

 

I. Płaca minimalna brutto 1500,00

 

II. Ubezpieczenie społeczne pracodawcy

 

 • Składka – emerytalna – 9,76% x 1500,00 = 146,40
 • Składka – rentowa        – 6,50% x 1500,00 =  97,50
 • Składka – wypadkowa – 1,67% x 1500,00 =  25,05

 

                                                              Razem     268,95

 

III. Fundusze:

 

 • Fundusz pracy                                                                – 2,45% x 1500,00 = 36,75
 • Fundusz świadczeń gwarantowanych pracowniczych      – 0,10% x 1500,00 =   1,50

 

                                                                                                               Razem        38,25

 

Koszty pracy: 1500,00 + 268,95 + 38,25 = 1807,20:

 

PFRON:                – 1027,18

 

PRACODAWCA   –     780,02

 

B. Płaca netto:

I. Ubezpieczenie społeczne pracownika:

 • Emerytalne   – 9,76% x 1500,00 = 146,40
 • Rentowe       – 1,50% x 1500,00 =   22,50
 • Chorobowe   – 2,45% x 1500,00 =   36,75
                                        Razem     205,65

II. Ubezpieczenia zdrowotne:

 • 1500,00 – 205,65 = 1294,35
 • 1294,35 x 7,50%  =     97,08
 • 1294,35 x 9%       =   119,49

III. Podatek

bezrobotnych:

rencistów:

 • 1294,35 – 111,25 = 1183,10
 • 1183 x 18% – 46,33 =   166,61
 • 166,61 – 97,08 = 69,53   à 70
 • 1294,35 – 111,25 = 1183,10
 • 1183 x 18% =   212,99
 • 166,61 – 97,08 = 115,91 à 116

 

 

 

IV. Wynagrodzenie netto:

 

bezrobotnych:

rencistów:

1500,00 – 205,65 – 119,49 – 70 = 1104,86

1500,00 – 205,65 – 119,49 – 116 = 1058,86

 

 

 

 

 

Płaca przy dużej dopłacie dla II grupy lipiec – grudzień 2012r  

 

A. Koszty pracy:

 

I. Płaca brutto

 

 • 1780,02 x 100% :75% = 2373,36
 • 2373,36 x 100% : 120,48% = 1969,92

 

II. Ubezpieczenie społeczne pracodawcy

 

 • Składka – emerytalna – 9,76% x 1969,92 = 192,26
 • Składka – rentowa       – 6,50% x 1969,92 = 126,04
 • Składka – wypadkowa  –1,67% x 1969,92 =   32,88
                                                        Razem   351,18

 

III. Fundusze:

 

 • Fundusz pracy                                                                – 2,45% x 1969,92 = 48,26
 • Fundusz świadczeń gwarantowanych pracowniczych      – 0,10% x 1969,92 =   1,97
                                                                                                            Razem  50,23

 

Koszty pracy: 1969,92+ 351,18 + 50,23 = 2371,33

 

PFRON:                 –   1780,02

 

PRACODAWCA      –     591,31

 

B. Płaca netto:

I. Ubezpieczenie społeczne pracownika:

 • Emerytalne   – 9,76% x 1969,92 = 192,26
 • Rentowe       – 1,50% x 1969,92 =   29,55
 • Chorobowe   – 2,45% x 1969,92 =   48,26
                                          Razem   270,07

II. Ubezpieczenia zdrowotne:

 • 1969,92 – 270,07  = 1699,85
 • 1699,85 x 7,50% =     127,49
 • 1699,85 x 9%       =    152,99

III. Podatek

bezrobotnych:

rencistów:

 • 1699,85 – 111,25 = 1588,60
 • 1589 x 18% – 46, 33 =   239,69
 • 239,69 – 127,49 = 112,20 à 112
 • 1699,85 – 111,25 = 1588,60
 • 1589 x 18% =   286,02
 • 286,02 – 127,49 = 158,53 à 159

 

 

 

IV. Wynagrodzenie netto:

 

bezrobotnych:

rencistów:

1969,92 – 270,07 – 152,99 – 112 = 1434,86

1969,92 – 270,07 – 152,99 – 159 = 1387,86

 

 

 

 

 

Płaca przy małej dopłacie dla I grupy lipiec – grudzień 2012r  

 

A. Koszty pracy:

 

I. Płaca brutto

 

 • 1607,76 x 100% :75% = 2143,68
 • 2143,68 x 100% : 120,48% = 1779,28

 

II. Ubezpieczenie społeczne pracodawcy

 

 • Składka – emerytalna – 9,76% x 1779,28 = 173,66
 • Składka – rentowa        – 6,50% x 1779,28 = 115,65
 • Składka – wypadkowa –  1,67% x 1779,28 =   29,71
                                                        Razem    319,02

 

III. Fundusze:

 

 • Fundusz pracy                                                                – 2,45% x 1779,28 = 43,59
 • Fundusz świadczeń gwarantowanych pracowniczych      – 0,10% x 1779,28 =   1,78
                                                                                                           Razem   45,37

 

Koszty pracy: 1779,28 + 319,02 + 45,37 = 2143,67

 

PFRON:                 – 1607,76

 

PRACODAWCA   –     535,91

 

B. Płaca netto:

I. Ubezpieczenie społeczne pracownika:

 • Emerytalne   – 9,76% x 1779,28 = 173,66
 • Rentowe       – 1,50% x 1779,28 =   26,69
 • Chorobowe   – 2,45% x 1779,28 =   43,59
                                            Razem 243,94

II. Ubezpieczenia zdrowotne:

 • 1779,28 – 243,94 = 1535,34
 • 1535,34 x 7,50% =     115,15
 • 1535,34 x 9%      =     138,18

III. Podatek

bezrobotnych:

rencistów:

 • 1535,34 – 111,25 = 1424,09
 • 1424 x 18% – 46, 33 =   209,99
 • 209,99 – 115,15 = 94,84   à 95
 • 1535,34 – 111,25 = 1424,09
 • 1424 x 18% =   256,32
 • 256,32 – 115,15 = 141,17 à 141

 

 

 

IV. Wynagrodzenie netto:

 

bezrobotnych:

rencistów:

1779,28 – 243,94 – 138,18 – 95 = 1302,16

1779,28 – 243,94 – 138,18 – 141 = 1256,16

 

 

 

 

 

Płaca przy dużej dopłacie dla I grupy luty – czerwiec 2012r  

 

A. Koszty pracy:

 

I. Płaca brutto

 

 • 2526,48 x 100% :75% = 3368,64
 • 3368,64 x 100% : 120,48% = 2796,02

 

II. Ubezpieczenie społeczne pracodawcy

 

 • Składka – emerytalna – 9,76% x 2796,02 = 272,89
 • Składka – rentowa       – 6,50% x 2796,02 = 181,74
 • Składka – wypadkowa  –1,67% x 2796,02 =   46,69
                                                        Razem   501,32

 

III. Fundusze:

 

 • Fundusz pracy                                                                – 2,45% x 2796,02 = 68,50
 • Fundusz świadczeń gwarantowanych pracowniczych      – 0,10% x 2796,02 =   2,80
  Razem   71,30

 

Koszty pracy: 2796,02 + 501,32 + 71,30 = 3368,64

 

PFRON:                 – 2526,48

 

PRACODAWCA    –     842,16

 

B. Płaca netto:

I. Ubezpieczenie społeczne pracownika:

 • Emerytalne   – 9,76% x 2796,02 = 272,89
 • Rentowe       – 1,50% x 2796,02 =   41,94
 • Chorobowe   – 2,45% x 2796,02 =   68,50
                                         Razem   383,33

II. Ubezpieczenia zdrowotne:

 • 2796,02 – 383,33 = 2412,69
 • 2412,69 x 7,50%  =   180,95
 • 2412,69 x 9%       =   217,14

III. Podatek

bezrobotnych:

rencistów:

 • 2412,69 – 111,25 = 2301,44
 • 2301 x 18% – 46, 33 =   367,85
 • 367,85 – 180,95 = 186,90 à 187
 • 2412,69 – 111,25 = 2301,44
 • 2301 x 18%   =   414,18
 • 414,18 – 180,95 = 233,23 à 233

 

 

 

IV. Wynagrodzenie netto:

 

bezrobotnych:

rencistów:

2796,02 – 383,33 – 217,14 – 187 = 2008,55

2796,02 – 383,33 – 217,14 – 233 = 1962,55

 

Your Offcanvas Sidebar area is currently empty. Go and add some widgets first.

Zmień wielkość liter
Kontrast