MKG2

Płaca dla przedsiębiorców przy pełnej dopłacie PFRON styczeń – marzec 2014

PDF pageEmail pagePrint page

MKG2

PFRON stosuje dwa rodzaje dopłat do wynagrodzenia dla każdej grupy niepełnosprawności:

 • małą dla wszystkich schorzeń za wyjątkiem schorzeń specjalnych; 
 • dużą, zwiększoną się o 40% najniższego wynagrodzenia, w przypadku osób niepełnosprawnych w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych

 

Płaca przy małej dopłacie dla III grupy

A. Koszty pracy:

I. Płaca minimalna brutto 1680,00

II. Ubezpieczenie społeczne pracodawcy

 • Składka – emerytalna –   9,76% x 1680,00 = 163,97
 • Składka – rentowa        –       6,50% x 1680,00 = 109,20
 • Składka – wypadkowa  – 1,93% x 1680,00 =  32,42
                                                          Razem     305,59

III. Fundusze:

 • Fundusz pracy                                                                   – 2,45% x 1680,00 = 41,16*
 • Fundusz świadczeń gwarantowanych pracowniczych      – 0,10% x 1680,00 =   1,68
                                                                                                            Razem        42,84

Koszty pracy: 1680,00 + 305,59 + 42,84 = 2028,43 :
                                      PFRON:                – 420,00
                                   PRACODAWCA   – 1608,43

B. Płaca netto:

I. Ubezpieczenie społeczne pracownika:

 • Emerytalne   – 9,76% x 1680,00 = 163,97
 • Rentowe       – 1,50% x 1680,00 =   25,20
 • Chorobowe   – 2,45% x 1680,00 =  41,16
                                         Razem    230,33

II. Ubezpieczenia zdrowotne:

 • 1680,00 – 230,33 = 1449,67
 • 1449,67x 7,75%  =    112,35
 • 1449,67 x 9%       =   130,47

III. Podatek

bezrobotnych:

rencistów:

 • 1449,67 – 111,25 = 1338,42
 • 1338 x 18% – 46,33 =   194,51
 • 194,51 – 112,35 = 82,16   à 82
 • 1449,67 – 111,25 = 1338,42
 • 1338 x 18% =   240,84
 • 240,84 – 112,35 = 128,49 à 128

IV. Opłaty ZUS:

•    51 – 535,92

•    52 – 130,47

•    53 – 42,84

•    51 – 535,92

•    52 – 130,47

•    53 – 42,84

V. Wynagrodzenie netto:

bezrobotnych:

rencistów:

1680,00 – 230,33– 130,47– 82 = 1237,20

1680,00 – 230,33 – 130,47– 128 = 1191,20

 

Płaca przy dużej dopłacie dla III grupy

I. Płaca minimalna brutto 1680,00

II. Ubezpieczenie społeczne pracodawcy

 • Składka – emerytalna –   9,76% x 1680,00 = 163,97
 • Składka – rentowa        –       6,50% x 1680,00 = 109,20
 • Składka – wypadkowa  – 1,93% x 1680,00 =  32,42
                                                          Razem     305,59

III. Fundusze:

 • Fundusz pracy                                                                   – 2,45% x 1680,00 = 41,16*
 • Fundusz świadczeń gwarantowanych pracowniczych      – 0,10% x 1680,00 =   1,68
                                                                                                            Razem        42,84

Koszty pracy: 1680,00 + 305,59 + 42,84 = 2028,43 :
                                      PFRON:              – 1080,00
                                   PRACODAWCA   – 948,43

B. Płaca netto:

I. Ubezpieczenie społeczne pracownika:

 • Emerytalne   – 9,76% x 1680,00 = 163,97
 • Rentowe       – 1,50% x 1680,00 =   25,20
 • Chorobowe   – 2,45% x 1680,00 =  41,16
                                          Razem    230,33

II. Ubezpieczenia zdrowotne:

 • 1680,00 – 230,33 = 1449,67
 • 1449,67 x 7,75%  =   112,35
 • 1449,67 x 9%       =   130,47

III. Podatek

bezrobotnych:

rencistów:

 • 1449,67 – 111,25 = 1338,42
 • 1338 x 18% – 46,33 =   194,51
 • 194,51 – 112,35 = 82,16   à 82
 • 1449,67 – 111,25 = 1338,42
 • 1338 x 18% =   240,84
 • 240,84 – 112,35 = 128,49 à 128

IV. Opłaty ZUS

•    51 – 535,92

•    52 – 130,47

•    53 – 42,84

•    51 – 535,92

•    52 – 130,47

•    53 – 42,84

V. Wynagrodzenie netto:

bezrobotnych:

rencistów:

1680,00 – 230,33 – 130,47 – 82 = 1237,20

1680,00 – 230,33 – 130,47 – 128 = 1191,20

 

Płaca przy małej dopłacie dla II grupy

I. Płaca minimalna brutto 1680,00

II. Ubezpieczenie społeczne pracodawcy

 • Składka – emerytalna –   9,76% x 1680,00 = 163,97
 • Składka – rentowa        –       6,50% x 1680,00 = 109,20
 • Składka – wypadkowa  – 1,93% x 1680,00 =  32,42
                                                          Razem     305,59

III. Fundusze:

 • Fundusz pracy                                                                   – 2,45% x 1680,00 = 41,16*
 • Fundusz świadczeń gwarantowanych pracowniczych      – 0,10% x 1680,00 =   1,68
                                                                                                            Razem        42,84

Koszty pracy: 1680,00 + 305,59 + 42,84 = 2028,43 :
                                      PFRON:              – 1050,00
                                   PRACODAWCA   – 978,43

B. Płaca netto:

I. Ubezpieczenie społeczne pracownika:

 • Emerytalne   – 9,76% x 1680,00 = 163,97
 • Rentowe       – 1,50% x 1680,00 =   25,20
 • Chorobowe   – 2,45% x 1680,00 =  41,16
                                          Razem    230,33

II. Ubezpieczenia zdrowotne:

 • 1680,00 – 230,3  = 1449,67
 • 1449,67 x 7,75%  =   112,35
 • 1449,67 x 9%       =   130,47

III. Podatek

bezrobotnych:

rencistów:

 • 1449,67 – 111,25 = 1338,42
 • 1338 x 18% – 46,33 =   194,51
 • 194,51 – 112,35 = 82,16   à 82
 • 1449,67 – 111,25 = 1338,42
 • 1269 x 18% =   240,84
 • 240,84 – 112,35 = 128,49 à 128

IV. Opłaty ZUS:

•    51 – 535,92

•    52 – 130,47

•    53 – 42,84

•    51 – 535,92

•    52 – 130,47

•    53 – 42,84

V. Wynagrodzenie netto:

bezrobotnych:

rencistów:

1680,00 – 230,33 – 130,47 – 82 = 1237,20

1680,00 – 230,33 – 130,47 – 128 = 1191,20

 

Płaca przy dużej dopłacie dla II grupy

A. Koszty pracy:

I. Płaca brutto

 • 1890,00 x 100% :75% = 2520,00
 • 2520,00 x 100% : 120,74% = 2087,13

II. Ubezpieczenie społeczne pracodawcy

 • Składka – emerytalna – 9,76% x 2087,13 = 203,70
 • Składka – rentowa       – 6,50% x 2087,13 = 135,66
 • Składka – wypadkowa  –1,93% x 2087,13 =   40,28
                                                           Razem   379,64

III. Fundusze:

 • Fundusz pracy                                                                – 2,45% x 2087,13 = 51,13*
 • Fundusz świadczeń gwarantowanych pracowniczych      – 0,10% x 2087,13 =  2,09
                                                                                                                 Razem  53,22

Koszty pracy: 2087,13 + 379,64 + 53,22 = 2519,99:
                                 PFRON:                 –   1890,00
                            
PRACODAWCA      –     629,99

B. Płaca netto:

I. Ubezpieczenie społeczne pracownika:

 • Emerytalne   – 9,76% x 2087,13 = 203,70
 • Rentowe       – 1,50% x 2087,13 =   31,31
 • Chorobowe   – 2,45% x 2087,13 =   51,13
                                           Razem   286,14

II. Ubezpieczenia zdrowotne:

 • 2087,13 – 286,14 = 1800,99
 • 1800,99 x 7,75% =   139,58
 • 1800,99 x 9%       =   162,09

III. Podatek

bezrobotnych:

rencistów:

 • 1800,99 – 111,25 = 1689,74
 • 1690 x 18% – 46, 33 = 257,87
 • 257,87 – 139,58 = 118,29 à 118
 • 1800,99 – 111,25 = 1689,74
 • 1690 x 18% = 304,20
 • 304,20 – 139,58 = 164,62 à 165

IV. Opłaty ZUS:

•    51 – 665,78

•    52 – 162,09

•    53 – 53,22

•    51 – 665,78

•    52 – 162,09

•    53 – 53,22

Wynagrodzenie netto:

bezrobotnych:

rencistów:

2087,13 – 286,14 – 162,09 – 118 = 1520,90

2087,13 – 286,14 – 162,09 – 165 = 1473,90

 

Płaca przy małej dopłacie dla I grupy

A. Koszty pracy:

I. Płaca brutto

 • 1890,00 x 100% :75% = 2520,00
 • 2520,00 x 100% : 120,74% = 2087,13

II. Ubezpieczenie społeczne pracodawcy

 • Składka – emerytalna – 9,76% x 2087,13 = 203,70
 • Składka – rentowa       – 6,50% x 2087,13 = 135,66
 • Składka – wypadkowa  –1,93% x 2087,13 =   40,28
                                                           Razem   379,64

III. Fundusze:

 • Fundusz pracy                                                                – 2,45% x 2087,13 = 51,13*
 • Fundusz świadczeń gwarantowanych pracowniczych      – 0,10% x 2087,13 =  2,09
                                                                                                                 Razem  53,22

Koszty pracy: 2087,13 + 379,64 + 53,22 = 2519,99:
                                 PFRON:                 –   1890,00
                            
PRACODAWCA      –     629,99

B. Płaca netto:

I. Ubezpieczenie społeczne pracownika:

 • Emerytalne   – 9,76% x 2087,13 = 203,70
 • Rentowe       – 1,50% x 2087,13 =   31,31
 • Chorobowe   – 2,45% x 2087,13 =   51,13
                                           Razem   286,14

II. Ubezpieczenia zdrowotne:

 • 2087,13 – 286,14 = 1800,99
 • 1800,99 x 7,75% =   139,58
 • 1800,99 x 9%       =   162,09

III. Podatek

bezrobotnych:

rencistów:

 • 1800,99 – 111,25 = 1689,74
 • 1690 x 18% – 46, 33 = 257,87
 • 257,87 – 139,58 = 118,29 à 118
 • 1800,99 – 111,25 = 1689,74
 • 1690 x 18% = 304,20
 • 304,20 – 139,58 = 164,62 à 165

IV. Opłata ZUS:

•    51 – 665,78

•    52 – 162,09

•    53 – 53,22

•    51 – 665,78

•    52 – 162,09

•    53 – 53,22

V. Wynagrodzenie netto:

bezrobotnych:

rencistów:

2087,13 – 286,14 – 162,09 – 118 = 1520,90

2087,13 – 286,14 – 162,09 – 165 = 1473,90

 

Płaca przy dużej dopłacie dla I grupy

A. Koszty pracy:

I. Płaca brutto

 • 2970,00 x 100% :75% = 3960,00
 • 3960,00 x 100% : 120,74% = 3279,77

II. Ubezpieczenie społeczne pracodawcy

 • Składka – emerytalna – 9,76% x 3279,77 = 320,11
 • Składka – rentowa       – 6,50% x 3279,77 = 213,19
 • Składka – wypadkowa  –1,93% x 3279,77 =   63,30
                                                        Razem       596,60

III. Fundusze:

 • Fundusz pracy                                                                   – 2,45% x 3279,77 = 80,35*
 • Fundusz świadczeń gwarantowanych pracowniczych      – 0,10% x 3279,77 =   3,28
                                                                                                                 Razem   83,63

Koszty pracy: 3279,77 + 596,60 + 83,63 = 3960,00:
                                   PFRON:                 – 2970,00
                              
PRACODAWCA    –     990,00

B. Płaca netto:

I. Ubezpieczenie społeczne pracownika:

 • Emerytalne   – 9,76% x 3279,77 = 320,11
 • Rentowe       – 1,50% x 3279,77 =   49,20
 • Chorobowe   – 2,45% x 3279,77 =   80,35
                                         Razem      449,66

II. Ubezpieczenia zdrowotne:

 • 3279,77 – 449,66 = 2830,11
 • 2830,11 x 7,75%  =   219,33
 • 2830,11 x 9%       =   254,71

III. Podatek

bezrobotnych:

rencistów:

 • 2830,11 – 111,25 = 2718,86
 • 2719 x 18% – 46,33 = 443,09
 • 443,09 – 219,33 = 223,76 à 224
 • 2830,11 – 111,25 = 2718,86
 • 2719 x 18%   = 489,42
 • 489,42 – 219,33 = 270,09 à 270

IV. Opłata ZUS:

•    51 – 1046,26

•    52 – 254,71

•    53 – 83,63

•    51 – 1046,26

•    52 – 254,71

•    53 – 83,63

V. Wynagrodzenie netto:

bezrobotnych:

rencistów:

3279,77 – 449,66 – 254,71 – 224 = 2351,40

3279,77 – 449,66 – 254,71 – 270 = 2305,40

 

* Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674)
Art. 104a.
Pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego w okresie 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskie-go, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego.
Art. 104b. 1. Pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na Fundusz Pracy przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za osoby zatrudnione, które ukończyły 50 rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawały w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu
2. Składki na Fundusz Pracy, o których mowa w art. 104 ust. 1, opłaca się za osoby wymienione w art. 104 ust. 1 pkt. 1–3, które nie osiągnęły wieku wynoszącego co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn.

Your Offcanvas Sidebar area is currently empty. Go and add some widgets first.

Zmień wielkość liter
Kontrast