„Padaczka palący problem społeczny”

PDF pageEmail pagePrint page

Konferencja 5 października 2012r.

 

Podsumowanie

Oddział Łódzki Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę wraz z firmą farmaceutyczną UCB PHARMA Sp. z o.o. 5 października 2012r. zorganizowali Konferencję pt.: ,,Padaczka palący problem społeczny’’. Patronat nad spotkaniem objął Pan Starosta Zgierski – Krzysztof Kozanecki oraz Telewizja TVP Łódź.

 

Konferencja miała charakter informacyjno – edukacyjny i skierowana była do urzędników, pedagogów, nauczycieli oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką epilepsji. Istotnym elementem spotkania był panel dyskusyjny dotyczący problematyki organizacji codziennego życia społeczno-zawodowego osób z epilepsją i dziecka z padaczką w szkole.

{module [162]}

Przedstawiciel Firmy UCB Pani dr Jolanta Biegalska zaprezentowała wyniki badania PRO-EPI dotyczących ogólnej wiedzy Polaków nt. padaczki, w tym kwestii podejmowania zatrudnienia przez osoby chorujące na epilepsję. Badanie to zainicjowane zostało przez Polskie Towarzystwo Epileptologii i firmę farmaceutyczną UCB, a zrealizowane przez Instytut Badawczy Pentor. Wybitni specjaliści ze świata naukowego oraz przedstawiciele władz regionu i Kuratorium przedstawili obecne uwarunkowania obowiązującego systemu wspomagania osób chorujących na epilepsję. Wykłady wzbogaciły prezentacje multimedialne i instruktażowe filmy edukacyjne dot. problemu padaczki. Różnorodność wśród zaproszonych gości zapewniła wysoki merytoryczny poziom wystąpień. Tematem wiodącym na spotkaniu było funkcjonowanie człowieka chorego na padaczkę w społeczeństwie wraz ze wszystkimi aspektami dotyczącymi ograniczeń jakie niesie ze sobą choroba. Poruszony został temat m.in. dziecka z padaczką w przedszkolu oraz stygmatyzacji i odrzucenia osób chorujących. Obalanie mitów dotyczących epilepsji, walka z dyskryminacją, pierwsza pomoc oraz aktywizacja osób chorych na padaczkę – to kolejne zagadnienia poruszane podczas spotkania.

Konferencję rozpoczęła Pani Prezes Zarządu Oddziału PSLCnP Halina Chojnacka, która wprowadziła wszystkich obecnych na sali w problematykę jakości życia osób z padaczką. Bardzo istotna, zarówno z punktu widzenia lekarza, jak i pacjenta, była wypowiedź prof. zw. dr n. med. Janusza Wendorffa z Kliniki Neurologii ICZMP w Łodzi, która podkreśliła jak ważne jest dobranie odpowiedniego leku oraz edukacja społeczeństwa w zakresie padaczki. Profesor również bardzo szczegółowo przedstawił stronę medyczną omawiając różne oblicza tej choroby oraz wygłosił wykład na temat historii stygmatyzacji i odrzucenia osób chorujących na padaczkę. Na pytanie jaka jest rola personelu medycznego w przypadku wystąpienia napadu padaczkowego w szkole opowiadała Pani dr n. med. Katarzyna Połatyńska z ICZMP. Kolejnym prelegentem była Pani prof. Dorota Podgórska-Jachnik, która dokonała próby zrozumienia sytuacji psychologicznej dziecka chorego na padaczkę i jego rodziny jako punkt wyjścia do działań włączających. Ostatni temat prezentowany podczas konferencji, dotyczył problemów związanych z pracą osób chorych na padaczkę oraz edukacji. Na ten temat wypowiedziały się Pani z Kuratorium Oświaty Barbara Tomczyk oraz Pani Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Ewa Pałasz. Prelegentki w swej wypowiedzi poruszyły istotne kwestie związane z edukacją osób chorych na padaczkę oraz problemy z wykształceniem i szukaniem pracy w tej grupie osób. Całą konferencję poprowadziła Pani redaktor Magdalena Michalak.

Temat spotkania okazał się ciekawy, o czym świadczyła duża liczba uczestników oraz długie i interesujące dyskusje. Po zakończonej Konferencji uczestnicy mieli czas na przedyskutowanie poruszanych zagadnień oraz kontakt z prelegentami.

Informacja na temat objęcia patronatem Konferencji pt. ,,Padaczka palący problem społeczny’’ przez Pana Starostę Zgierskiego oraz Telewizji TVP Łódź znalazła się we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych realizowanego zadania.

 

                    Z poważaniem

                    Prezes Zarządu Oddziału

                   Halina Chojnacka

Your Offcanvas Sidebar area is currently empty. Go and add some widgets first.

Zmień wielkość liter
Kontrast