„OPUS” organizacja wspierająca

PDF pageEmail pagePrint page

Organizacje pozarządowe zakładają z reguły prawdziwi społecznicy. Do skutecznej pracy potrzebni są im jeszcze ludzie, lokal i metoda. Z reguły znają się na tym, co chcą robić. Skoro założyli organizację, to znaleźli też ludzi. W Łodzi gorzej jest z lokalem. Ale najtrudniej jest z metodą działania. Mało który społecznik radzi sobie w gąszczu przepisów, sprawozdawczości, konkursów, dotacji, rozmów z urzędnikami.

W jeszcze trudniejszej sytuacji są ludzie, którzy dopiero doszli do wniosku, że mają problem, który można rozwiązać tylko wspólnymi siłami i należy taką organizacją dopiero stworzyć.

Są też ludzie, którzy mają problem i nie wiedzą, że należy można go rozwiązać tylko wspólnymi siłami.

Dla tych wszystkich w 1999 r. powstało stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „OPUS”. Jest organizacją wspierającą, która ma pomagać innym organizacjom pozarządowym (stowarzyszeniom, fundacjom itp.) efektywniej realizować swoje pomysły, a grupom nieformalnym w zorganizowaniu się. Prowadzi wiele programów służących zdobyciu wiedzy, szkolenia, doradztwo, konsultacje dotyczącej źródeł finansowania, działań obywatelskich, pisania wniosków o dotacje, współpracy z otoczeniem, czy zarządzania finansami.

Stowarzyszenie „OPUS” stara się przełamywać bierność obywateli, brak zaangażowania, niskie zaufanie społeczne. Pokazujemy ludziom, że warto interesować się problemami środowiska  lokalnego i angażować się w działania społeczne. Dąży do rozwoju społeczności lokalnych, aby problemy społeczne rozwiązywane były przy zaangażowaniu różnych instytucji działających na tym samych polu, w tym samym celu. Promują model pracy partnerskiej, gdzie instytucje samorządowe, organizacje pozarządowe, czy grupy nieformalne, wspólnie wypracowują pomysły na lepsze życie w swoim otoczeniu. Animują takie grupy – czyli wspierają ich swoim doświadczeniem, pomagają diagnozować i określać zasoby lokalne. W ten sposób budzą aktywność społeczną, aby doprowadzać do sytuacji, w której mieszkańcy danego terytorium sami rozwiązują swoje problemy. Wiele działań kierują bezpośrednio do dzieci i młodzieży. Pokazują im, w jaki sposób obywatele mogą wpływać na zmiany w swoim otoczeniu, przekazują wiedzę i inspirują do działania.

Stowarzyszenie „OPUS” funkcjonuje w Łodzi, a także w regionie, mając biura lokalne w: Skierniewicach, Łęczycy i Piotrkowie Trybunalskim, Kutnie i Sieradzu. Prowadzi działania informacyjne (m.in. serwis www.lodzkie.ngo.pl) poświęcone aktywności społeczno-obywatelskiej w całym regionie. Jako jedyna organizacja z województwa łódzkiego należy do ogólnopolskiej Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT. Jest również członkiem Międzynarodowej Sieci Ekoklubów i Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego. Od lat dzieli się również wiedzą i współpracuje z organizacjami zza granicy (m.in. z instytucjami III sektora z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Hiszpanii, Portugalii czy Gruzji).

Zapraszamy do odwiedzania strony Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „OPUS”: WWW.opus.org.pl lub biur w Łodzi pl. Wolności 2 (lewa oficyna) i w regionie.

 

Your Offcanvas Sidebar area is currently empty. Go and add some widgets first.

Zmień wielkość liter
Kontrast