O nas

PDF pageEmail pagePrint page

Wydawcą czasopisma „Zielonym na prawo”, zarejestrowanego 18 marca 2010r.  w Sądzie Okręgowym w Łodzi – I Wydział Cywilny, wpisanym do rejestru dzienników i czasopism numer rejestru 1189, jest Fundacja „NASZE ZOO”

BIBLIOTEKA NARODOWA Zakład Znormalizowanych Numerów Wydawnictw Narodowych Ośrodek ISSN tytuł „Zielonym na prawo” zarejestrował w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczył symbolem: ISSN 2300-1151

Redaktorem naczelnym jest lekarz weterynarii Jerzy Dauksza.

 

Fundacja „NASZE ZOO” istnieje od 2003 roku i od 2011 roku posiada status organizacji pożytku publicznego.

Naszą misją są harmonijne zmiany w przyrodzie oparte na proekologicznej gospodarce, zaangażowaniu prospołecznym wszystkich ludzi i doświadczeniu wynikającym z naszej historii, mające pozostawić przyszłym pokoleniom świat lepszy i piękniejszy, niż ten który jest obecnieobecnie.

 

Naszym hasłem przewodnim  jest:logo z

 

„Ekonomiczna ekologia gwarantem zdrowego rozwoju”

 

Celem Fundacji jest działanie na rzecz ogółu społeczeństwa,
w szczególności mieszkańców Łodzi i województwa łódzkiego, w następującym zakresie:

 1. działanie na rzecz ekologii, zrównoważonego rozwoju oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
 2. działanie na rzecz ochrony zagrożonych gatunków fauny i flory oraz restytucji zagrożonych gatunków
 3. działanie na rzecz poprawy warunków bytowych zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem miejskiego ogrodu zoologicznego w Łodzi
 4. podnoszenie świadomości ekologicznej i potrzeby harmonijnego rozwoju społeczeństwa
 5. promocja rolnictwa ekologicznego, technologii paliw alternatywnych, odtwarzalnych źródeł energii, ekologicznych sposobów prowadzenia działalności gospodarczej, pozysku ziemi na rzecz rolnictwa ekologicznego – wśród ogółu społeczności ze szczególnym uwzględnieniem promocji takiej wśród osób niepełnosprawnych
 6. pomoc osobom niepełnosprawnym i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  w szczególności: pomoc dla osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie prowadzących lub chcących prowadzić działalność gospodarczą lub bezrobotnych poszukujących zatrudnienia
 7. pomoc dla osób i firm prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego w zakresie nawiązywania kontaktów gospodarczych jak i promocji tych firm oraz ich wyrobów na arenie międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem działań proekologicznych
 8. promocja integracji europejskiej w jej aspekcie ekologicznym i w aspekcie harmonijnego rozwoju społeczeństwa
 9. współpraca z innymi organizacjami oraz wszelkimi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz ochrony przyrody, w szczególności ochrony zagrożonych gatunków fauny i flory, oraz na rzecz osób niepełnosprawnych i na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego, zarówno w kraju, jak i za granicą
 10. promocja wolontariatu, w tym wolontariatu pracowniczego, jako formy aktywizacji społecznej, zwłaszcza osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz integracji organizacji pozarządowych

Prezes Fundacji jest członkiem KM RPO oraz radnym Miejskiej Rady Seniorów, przewodniczącym Komisji ds. Kontaktów z Mediami.

 1. Statut
 2. KRS 
 3. NIP
 4. Regon
 5. Członkostwo KM RPO
 6. Certyfikat „Oceny oddzi. na środ.”
 7. Certyfikat „Koord. pracy wolont.”
 8. Postanowienie Sądowe
 9. Sprawozdanie za rok 2013

Nr rachunku bankowego 79114020170000410212845181

Your Offcanvas Sidebar area is currently empty. Go and add some widgets first.

Zmień wielkość liter
Kontrast