Lokale NGO-sów

PDF pageEmail pagePrint page

Organizacje pozarządowe napotykają na wiele przeszkód nie wynikających z ich działalności statutowej. Jednymi z najpoważniejszych są problemy związane z lokalem,

który ma być przeznaczony na ich siedzibę. Niestety również Fundacja „NASZE ZOO” ma z tym problemy. Aby to wyjaśnić, redakcja „Zielonym na prawo” zwróciła się do Pełnomocnika Prezydenta Miasta Łodzi ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi pana Łukasza Prykowskiego. Zapytaliśmy:

  1. Jakie opłaty lokalowe mają obowiązek wnosić organizacje pozarządowe?

  2. Jakie zwolnienia z opłat przysługują organizacjom pozarządowym?

  3. Jakie warunki muszą spełniać organizacje, aby mogły być zwolnione z opłat?

  4. Jaki istnieją procedury użyczania lokali przez Urząd Miasta Łodzi?

  5. Czy urzędnicy mają obowiązek informowania organizacje o wszystkich przepisach dotyczących opłat i zwolnień z opłat, czy tylko o roszczeniach Zarządu Miasta wobec organizacji pozarządowych?

  6. Jeżeli urzędnicy mają podawać organizacjom pozarządowym pełną i rzetelną informację o opłatach, to w jakiej formie?

Bardzo dziękujemy panu Pełnomocnikowi Łukaszowi Prykowskiemu za szybką odpowiedź, którą zacytujemy w całości:

Przesyłam Panu odpowiedzi na pytania o które prosił. Zachęcam również do odwiedzenia strony http://www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl/palio/html.run?_Instance=novus&_PageID=1&_CatID=252&_CheckSum=1676290387

Pozdrawiam,
Łukasz Prykowski,
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
tel.(42) 638-46-23, 638-55-65”

Owa bardzo szybka a także dość wyczerpująca odpowiedź pana Pełnomocnika nie wyjaśnia jeszcze wszystkich problemów związanych z wynajmem lokali z zasobów Miasta Łodzi, dlatego w następnych numerach będziemy drążyli ten temat. Zwrócimy się także do pana Łukasza Prykowskiego z pytaniem o Łódzkie Centrum Obywatelskie, które miało użyczać lokale organizacjom pozarządowym w określone dni tygodnia i o podatek od nieruchomości, a do Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego o prace nad użyczeniem lokalu. Będziemy też sprawdzali, jak Zarząd Miasta realizuje w praktyce te zapisy.

Your Offcanvas Sidebar area is currently empty. Go and add some widgets first.

Zmień wielkość liter
Kontrast