Łódź włącza

PDF pageEmail pagePrint page

Lodz wlaczaPo powitaniu uczestników konferencji przez wiceprezydenta Tomasza Trelę, Jola Woźnicka ze Cemtrum OPUS poinformowała o sposobie przeprowadzanych przez Urząd Miasta konsultacji.

Pierwszy zabrał głos Dariusz Kowalski z MOPS i przedstawił całość dokumentu. Przygotowywana „Polityka społeczna 2020+” zastąpi obowiązującą obecnie „2011 – 2015” i będzie obowiązywała do 2020 r. Najważniejszym jej elementem będzie misja, mająca siedem punktów, brzmiących następująco:

 1. Przywracamy więzi między pokoleniami i budujemy międzypokoleniową solidarność.
 2. Zasypujemy podziały między mieszkańcami.
 3. Zapraszamy nowych mieszkańców, włączamy ich w przyjazną wspólnotę lokalną.
 4. Włączamy każdego w rynek pracy.
 5. Włączamy każdego ucznia we wspólnotę klasy, a każdą klasę we wspólnotę szkoły;
 6. Włączamy każdy fragment miasta we wspólne starania o sukces.
 7. Włączamy każdego, także grupy trapione przez specjalne problemy.

Program został opracowany w oparciu o diagnozę problemów demograficznych, rynku pracy, rodziny, obszaru zdrowia, niepełnosprawności, bezdomności i stanu systemu zarządzania polityką społeczną. Mamy niski wskaźnik zameldowań, przy niskim wskaźniku wymeldowań (starzy ludzie są niemobilni) i najmniejszy udział rodzin z dziećmi (przeważnie 1 dziecko, rzadziej 2 i więcej). Do tego dochodzi spadek ilości przedsiębiorstw, zwłaszcza firm jednoosobowych. Spada zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, a to skutkuje wysoką stopą bezrobocie strukturalnego.

Enklawy biedy badał UŁ. Ponowne badania wskazują, że te enklawy nadal funkcjonują.

Obniża się wiek kontaktu dzieci i młodzieży z narkotykami i alkoholem (z alkoholem miało kontakt 65% uczniów gimnazjum i 90% szkół ponadgimnazjalnych). W szkołach ponadgimnazjalnych papierosy paliło 61% uczniów, w większości dziewczęta. 22% uczniów szkół podstawowych i 17% ponadgimnazjalnych jest otyłych.

Jest bardzo niski poziom wiedzy na temat opieki nad osobami chorymi i starszymi, brakuje niektórych specjalistycznych domów opieki oraz nie ma efektywnego systemu monitorowania problemów społecznych.

W odpowiedzi na występujące problemy przygotowano strategiczny plan działań:

 1. Poprawa systemu zarządzania polityką społeczną (zorganizowanie spójnego systemu monitorowania, przekazywania informacji i zarządzania polityką społeczną oraz poprawienie współpracy z mieszkańcami).
 2. Przezwyciężanie kryzysu demograficznego (poprawić dzietność, przyciągać nowych mieszkańców, aktywizować seniorów).
 3. Aktywizacja rynku pracy.
 4. Budowa kapitału społecznego (rewitalizacja).
 5. Profilaktyka społeczna w szkołach.
 6. Usprawnienie systemu polityki społecznej.

{igallery id=4099|cid=186|pid=1|type=category|children=0|addlinks=0|tags=|limit=0}

Dla polityki społecznej przewidziano czterostopniową strukturę zarządzania w systemie koordynatorskim i dwa ciała działające poza nią: Zespół Monitorujący i Rada Konsultacyjna Polityki Społecznej. Będzie ona wdrażana w dwóch etapach:

 • Pierwszy rok pilotażowy
 • W drugim zakłada się pełną funkcjonalność systemu zarządzania, aby wiele elementów miało cechy powtarzalnej procedury.

Następnie głos zabrała Mirosława Łatkowska-Włodek ze Stowarzyszenia „Forum dla Ojczyzny” i zwróciła uwagę na potrzebę ulepszania mieszkań (wysokość klamek, zamków, uchwytów i zainstalowanie bezpiecznego ogrzewania), zwłaszcza ludziom starszym i mieszkającym samotnie. Schody bardzo często powodują wykluczenie społeczne osób mieszkających na wysokich piętrach i w pierwszej kolejności trzeba instalować windy przy domach, gdzie mieszka więcej osób z podobnymi dolegliwościami.

Uważa, że istnieje pilna potrzeba uruchomienia budynków (lub ich części) przystosowanych do potrzeb ludzi starszych, którzy nie mogą mieszkać w typowych mieszkaniach. I że w takim domu powinny również zamieszkać rodziny z małymi dziećmi, aby mieszkańcy mogli pomagać sobie w gospodarstwach domowych i wzajemnej opiece.

Z kolei Michał Owczarski z KDO ds. rodziny, dzieci i młodzieży odniósł się do demografii i pieczy zastępczej. Stwierdził, że dokument metodologicznie jest dobrze skonstruowany i problemy zostały dobrze zdiagnozowane, ale analiza i wnioski wymagają dopracowania. Program jest jak piękne pudełko ze śliczną wstążeczką, ale puste w środku. Na KDO będą podnosili tę tematykę i przesyłali swoje uchwały, ale potrzebują więcej czasu, aby odnieść się do poszczególnych elementów.

Karta dużej rodziny nie powinna być formą pomocy społecznej dla biednych dzieciaków, ale powinna promować wielodzietność. Konkretne efekty dobrych praktyk są znane i nie ma sensu, ani czasu na wyważanie otwartych drzwi.

O rodzinie zastępczej, poza tytułem dokument nic nie mówi, a problem dotyczy bezpośrednio kilkudziesięciu tysięcy osób.

Maria Kolasinska z Fundacji 2035 poinformowała, że seniorzy korzystający z Łódzkiej Karty Seniora zaaprobowali poszerzenie oferty o usługi świadczone przez łódzkich przedsiębiorców, takie jak usługi fryzjerskie, szkoły języków obcych, biur podróż, weterynaryjne, szkoły nauki jazdy, naprawy sprzętu domowego, zajęcia taneczne. Wnioskowali też o poszerzenie listy zniżkowych ofert. Byli zaś przeciwko premiowaniu za aktywne używanie Karty, gdyż to mogłoby premiować osoby już zamożne, częściej mogące korzystać ze zniżek.

Prezes Fundacji Kreatywnych Rozwiązań EduKABE Jakub Kobyliński zajął się profilaktyką przemocy wobec dzieci i młodzieży. Uważa, że niektóre cele wymagają doprecyzowania, gdyż są na bardzo ogólnym poziomie i np. profilaktyka cyberprzemocy powinna stanowić oddzielny program w ramach tego celu strategicznego, szkolenia powinny być skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, a w dobrowolnych mediacjach powinni brać udział również mediatorzy rówieśniczy.

Ostatnim prelegentem była Inga Kuźma reprezentująca Łódzkie Partnerstwo Pomocy Osobom Bezdomnym i Wykluczonym. Zwróciła uwagę, że problem osób bezdomnych nie został ujęty w sposób systemowy i satysfakcjonujący. W 2013 r. było ich w Łodzi 1.196 i ilość ta stale rośnie, a już w 2013 r. nie było miejsc w schroniskach i noclegowniach dla ok. 500. Polityka społeczna jest niekonsekwentna na poziomie ideowym, ponieważ z jednej strony, nisko oceniono w skali ważności problem bezdomności – chociaż przeczą temu liczby i szacunki, a z drugiej strony możemy przeczytać w Misji Łodzi, że będą „zasypywane podziały między mieszkańcami”.

Konferencję podsumowała Jola Woźnicka i zaprosiła wszystkich na kolejną w Faktorii na ul. Dowborczyków.

Your Offcanvas Sidebar area is currently empty. Go and add some widgets first.

Zmień wielkość liter
Kontrast