Łódź chroni pieszych

PDF pageEmail pagePrint page

Miejska Rada Seniorów, na zaproszenie Komendy Miejskiej Policji w  Lodzi oraz Wydziału Zarządzania UŁ, Centrum Technologii Bezpieczeństwa w Logistyce, wzięła udział w konferencji „Zagrożenie w ruchu drogowym. Łódź chroni pieszych”, która odbyła się 23 maja br. W auli im. prof. Jana Zieleńskiego na Wydziale Zarządzania UŁ.

Gości powitał prof. dr hab. Remigiusz Kozłowski z UŁ, po którym wystąpili Rektor UŁ prof. dr hab. Antoni Różański, Dziekan Wydziału Zarządzania UŁ prof. dr hab. Tomasz Czapla, Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński i Komendant Miejski Policji w Łodzi insp. Paweł Karolak.

Pierwszą sesją poprowadził prof. dr hab. Maciej Szymczak – Dziekan Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Przedstawione referaty to:

  • Niechronieni uczestnicy ruchu – nadkom. Paweł Zbiejczyk i podkom. Michał Szymajda z KM Policji w Łodzi;
  • Działanie miasta na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – mgr. inż. Maciej Formański, dyr. Biura Inżyniera Miasta UMŁ;
  • Sprawca wypadków w procesie karnym – Marta Stachowiak-Klimaszewska, prokurator Prokuratury Rejonowej – Łódź Polesie;
  • Możliwości medycyny ratunkowej w niesieniu pomocy ofiarom wypadków – dr n. med. Dariusz Trimler, kierownik Zakładu Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof UMŁ, kierownik Uczelnianego Laboratorium Dydaktyki Medycyny Stanów Nagłych
  • Systemowe metody identyfikacji zagrożeń r ruchu drogowym ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa – prof. dr hab. Michał Marczak, kierownik Zakładu Jakości, Świadczeń, Procedur i Standardów Medycznych UMŁ.

Po krótkiej przerwie drugą sesję poprowadził prof. dr hab. Zbigniew Wiśniewski, Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania PŁ. Zaprezentowano tematy:

  • Wizja zero w krajach skandynawskich – ASP. Marzanna Boratyńska , KM Policji w Łodzi;
  • Możliwość zwiększania bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu z wykorzystaniem nowych technologii – prof. dr hab. Remigiusz Kozłowski, kierownik Zakładu Zastosowania Nowoczesnych Technologii w Logistyce, kierownik Centrum Technologii Bezpieczeństwa w Logistyce UŁ;
  • Nowoczesne rozwiązania wizyjne wspierające bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz identyfikacji sprawców zdarzeń – mgr inż. Piotr Pęcherski, kierownik produkcji ITE – Sprint;
  • Manipulacje w systemie tachografu cyfrowego a bezpieczeństwo ruchu drogowym – mgr Mateusz Włoch – ekspert ds. rozwoju i szkoleń, INELO
  • Systemy wizyjne zainstalowane w pojazdach chroniące pieszych i rowerzystów – mgr Michał Mielczarek, Karson Technology.

Osoby niechronione w ruchu drogowym to piesi, rowerzyści, a także pasażerowie nie zapinający pasy. Jest to temat niezwykle ważny dla seniorów, gdyż to oni stanowią znaczącą część pieszych. Duża grupa seniorów ma też problemy zdrowotne utrudniające poruszanie się po mieście. Wolniej chodzą, słabiej widzą i słyszą, mają trudności przy wchodzeniu do tramwaju, a nawet przeczytaniu nowych tablic na przystankach.

Jednocześnie znaleźliśmy się w okresie rewolucyjnych zmian w polityce komunikacyjnej dużych miast. Zachwyt posiadania własnego samochodu zakorkował miasta obecnie doszło do zderzenia poglądów starszego pokolenia, do niedawna agresywnie walczącego o samochód a następnie parkingi i drogi, z młodym pokoleniem, walczącym o prawa rowerzystów i rozwój komunikacji zbiorowej.

Do tego dochodzą z krajów, o wcześniej rozwiniętej komunikacji samochodowej, nowe trendy i technologie transportu i regulacji ruchem, ścierające się ze starymi przyzwyczajeniami.

Oprócz systemowych rozwiązań ogólnomiejskich, ważne są też „drobne” bezpośrednie działania, które można uruchomić od razy, np. posterunek policji w szpitalu. Kiedy przywożona jest osoba z wypadku, łatwiej byłoby spisać protokół, powiadomić rodziną i wykonać inne czynności procesowe.

Dobrze że organizuje się konferencje na tak wysokim poziomie, na których naukowcy i praktycy różnych dziedzin mogą wymienić się informacjami.

Jerzy Dauksza

Your Offcanvas Sidebar area is currently empty. Go and add some widgets first.

Zmień wielkość liter
Kontrast