łaca przy dopłacie PFRON: styczeń 2012

PDF pageEmail pagePrint page

PFRON stosuje dwa rodzaje dopłat do wynagrodzenia dla każdej grupy niepełnosprawności:

 

 • małą dla wszystkich schorzeń za wyjątkiem schorzeń specjalnych; 
 • dużą dla schorzeń specjalnych, do których należą: epilepsja, choroby psychiczne, upośledzenie umysłowe, niewidomi z orzeczonym znacznym niepełnosprawności, natomiast osoby z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku – wrodzone lub nabyte, powodujące ograniczenie jego sprawności, prowadzące do obniżenia ostrości wzroku w oku lepszym do 5/25 lub 0,2 według Snellena po wyrównaniu wady wzroku szkłami korekcyjnymi lub ograniczenie pola widzenia do przestrzeni zawartej w granicach 30 stopni. 

 

Płaca przy małej dopłacie dla III grupy styczeń 2012r  

 

A. Koszty pracy:

 

I. Płaca minimalna brutto 1500,00

 

II. Ubezpieczenie społeczne pracodawcy

 

 • Składka – emerytalna – 9,76% x 1500,00 = 146,40
 • Składka – rentowa       – 4,50% x 1500,00 =   67,50
 • Składka – wypadkowa – 1,67% x 1500,00 =   25,05

 

                                                               Razem     238,95

 

III. Fundusze:

 

 • Fundusz pracy                                                                – 2,45% x 1500,00 = 36,75
 • Fundusz świadczeń gwarantowanych pracowniczych      – 0,10% x 1500,00 =   1,50

 

                                                                                                               Razem        38,25

 

Koszty pracy: 1500,00 + 238,95 + 38,25 = 1777,20:

 

PFRON:                – 446,60

 

PRACODAWCA   – 1330,60

 

B. Płaca netto:

 

 1. Ubezpieczenie społeczne pracownika:

 

 • Emerytalne   – 9,76% x 1500,00 = 146,40
 • Rentowe       – 1,50% x 1500,00 =   22,50
 • Chorobowe   – 2,45% x 1500,00 =   36,75
                                       Razem     205,65

 

 1. Ubezpieczenia zdrowotne:

 

 • 1500,00 – 205,65  = 1294,35
 • 1294,35 x 7,50%   =      97,08
 • 1294,35 x 9%        =    119,49

 

 

 

 1. Podatek

 

bezrobotnych:

rencistów:

 • 1294,35 – 111,25 = 1183,10
 • 1183 x 18% – 46,33 =   166,61
 • 166,61 – 97,08 = 69,53   –> 70

 

 • 1294,35 – 111,25 = 1183,10
 • 1183 x 18% =   212,99
 • 166,61 – 97,08 = 115,91 –> 116

 

 1. IV.            Wynagrodzenie netto:

 

bezrobotnych:

rencistów:

1500,00 – 205,65 – 119,49 – 70 = 1104,86

1500,00 – 205,65 – 119,49 – 116 = 1058,86

 

 

 

 

 

Płaca przy dużej dopłacie dla III grupy styczeń 2012r

 

A. Koszty pracy:

 

I. Płaca minimalna brutto 1500,00

 

II. Ubezpieczenie społeczne pracodawcy

 

 • Składka – emerytalna – 9,76% x 1500,00 = 146,40
 • Składka – rentowa        – 4,50% x 1500,00 =   67,50
 • Składka – wypadkowa – 1,67% x 1500,00 =   25,05

 

                                                               Razem     238,95

 

III. Fundusze:

 

 • Fundusz pracy                                                                – 2,45% x 1500,00 = 36,75
 • Fundusz świadczeń gwarantowanych pracowniczych      – 0,10% x 1500,00 =   1,50

 

                                                                                                               Razem        38,25

 

 • Koszty pracy: 1500,00 + 238,95 + 38,25 = 1777,20:

 

PFRON:               – 1033,56

 

PRACODAWCA     – 743,64

 

B. Płaca netto:

 

 1. Ubezpieczenie społeczne pracownika:

 

 • Emerytalne   – 9,76% x 1500,00 = 146,40
 • Rentowe       – 1,50% x 1500,00 =   22,50
 • Chorobowe   – 2,45% x 1500,00 =   36,75
                                       Razem     205,65

 

 1. Ubezpieczenia zdrowotne:

 

 • 1500,00 – 205,65 = 1294,35
 • 1294,35 x 7,50%  =     97,08
 • 1294,35 x 9%       =   119,49

 

 

 

 1. Podatek

 

bezrobotnych:

rencistów:

 • 1294,35 – 111,25 = 1183,10
 • 1183 x 18% – 46,33 =   166,61
 • 166,61 – 97,08 = 69,53   –> 70

 

 • 1294,35 – 111,25 = 1183,10
 • 1183 x 18% = 212,99
 • 166,61 – 97,08 = 115,91 –> 116

 

 1. Wynagrodzenie netto:

 

bezrobotnych:

rencistów:

1500,00 – 205,65 – 119,49 – 70 = 1104,86

1500,00 – 205,65 – 119,49 – 116 = 1058,86

 

 

 

 

 

Płaca przy małej dopłacie dla II grupy styczeń 2012r  

 

A. Koszty pracy:

 

I. Płaca minimalna brutto 1500,00

 

II. Ubezpieczenie społeczne pracodawcy

 

 • Składka – emerytalna – 9,76% x 1500,00 = 146,40
 • Składka – rentowa        – 4,50% x 1500,00 =  67,50
 • Składka – wypadkowa  – 1,67% x 1500,00 =  25,05

 

                                                               Razem     238,95

 

III. Fundusze:

 

 • Fundusz pracy                                                                – 2,45% x 1500,00 = 36,75
 • Fundusz świadczeń gwarantowanych pracowniczych      – 0,10% x 1500,00 =   1,50

 

                                                                                                               Razem        38,25

 

Koszty pracy: 1500,00 + 238,95 + 38,25 = 1777,20:

 

PFRON:                 – 1116,50

 

PRACODAWCA   –     372,16

 

B. Płaca netto:

 

 1. Ubezpieczenie społeczne pracownika:

 

 • Emerytalne   – 9,76% x 1500,00 = 146,40
 • Rentowe       – 1,50% x 1500,00 =   22,50
 • Chorobowe   – 2,45% x 1500,00 =   36,75
                                       Razem     205,65

 

 1. Ubezpieczenia zdrowotne:

 

 • 1500,00 – 205,65 = 1294,35
 • 1294,35 x 7,50%  =     97,08
 • 1294,35 x 9%       =   119,49

 

 

 

 1. Podatek

 

bezrobotnych:

rencistów:

 • 1294,35 – 111,25 = 1183,10
 • 1183 x 18% – 46,33 =   166,61
 • 166,61 – 97,08 = 69,53   –> 70
 • 1294,35 – 111,25 = 1183,10
 • 1183 x 18% =   212,99
 • 166,61 – 97,08 = 115,91 –> 116

 

 1. Wynagrodzenie netto:

 

bezrobotnych:

rencistów:

1500,00 – 205,65 – 119,49 – 70 = 1104,86

1500,00 – 205,65 – 119,49 – 116 = 1058,86

 

 

 

 

 

Płaca przy dużej dopłacie dla II grupy styczeń 2012r  

 

A. Koszty pracy:

 

I. Płaca brutto

 

 • 1894,86 x 100% :75% = 2526,48
 • 2526,48 x 100% : 118,48% = 2132,41

 

II. Ubezpieczenie społeczne pracodawcy

 

 • Składka – emerytalna – 9,76% x 2132,41= 208,12
 • Składka – rentowa       – 4,50% x 2132,41 =  95,96
 • Składka – wypadkowa  –1,67% x 2132,41 =  35,61
                                                        Razem   339,69

 

III. Fundusze:

 

 • Fundusz pracy                                                                – 2,45% x 2132,41= 52,24
 • Fundusz świadczeń gwarantowanych pracowniczych      – 0,10% x 2132,41=   2,13
                                                                                                          Razem   54,37

 

Koszty pracy: 2132,41 + 339,69 + 54,37 = 2526,47

 

PFRON:                 –   1894,86

 

PRACODAWCA      –     631,61

 

B. Płaca netto:

 

 1. Ubezpieczenie społeczne pracownika:

 

 • Emerytalne   – 9,76% x 2132,41 = 208,12
 • Rentowe       – 1,50% x 2132,41 =   31,99
 • Chorobowe   – 2,45% x 2132,41 =   52,24
                                         Razem   292,35

 

 1. Ubezpieczenia zdrowotne:

 

 • 2132,41– 292,35 =   1840,06
 • 1840,06 x 7,50% =     138,00
 • 1840,06 x 9%      =     165,61

 

 1. Podatek

 

bezrobotnych:

rencistów:

 • 1840,06– 111,25 = 1728,81
 • 1729 x 18% – 46, 33 = 264,89
 • 264,89 – 138,00 = 126,89 –> 127
 • 1840,06 – 111,25 = 1728,81
 • 1729 x 18% =   311.22
 • 311,22 – 138,00 = 173,22 –> 173

 

 

 

 1. Wynagrodzenie netto:

 

bezrobotnych:

rencistów:

2132,41 – 292,35 – 165,61 – 127 = 1547,45

2132,41 – 292,35 – 165,61 – 173 = 1501,45

 

 

 

 

 

Płaca przy małej dopłacie dla I grupy styczeń 2012r  

 

A. Koszty pracy:

 

I. Płaca brutto

 

 • 1518,44 x 100% :75% = 2024,59
 • 2024,59 x 100% : 118,48% = 1707,80

 

II. Ubezpieczenie społeczne pracodawcy

 

 • Składka – emerytalna – 9,76% x 1707,80 = 166,68
 • Składka – rentowa       – 4,50% x 1707,80 =   76,85
 • Składka – wypadkowa  –1,67% x 1707,80 =   28,52
                                                        Razem   272,05

 

III. Fundusze:

 

 • Fundusz pracy                                                                – 2,45% x 1707,80 = 41,84
 • Fundusz świadczeń gwarantowanych pracowniczych      – 0,10% x 1707,80 =   1,70
                                                                                                           Razem   43,54

 

Koszty pracy: 1707,80+ 272,05 + 43,54 = 2023,39

 

PFRON:                 – 1518,44

 

PRACODAWCA    –     504,95  

 

B. Płaca netto:

 

 1. Ubezpieczenie społeczne pracownika:

 

 • Emerytalne   – 9,76% x 1707,80 = 166,68
 • Rentowe       – 1,50% x 1707,80 =   25,62
 • Chorobowe   – 2,45% x 1707,80 =   41,84
                                         Razem   234,14

 

 1. Ubezpieczenia zdrowotne:

 

 • 1707,80 – 234,14 = 1473,66
 • 1473,66 x 7,50% =     110,52
 • 1473,66 x 9%       =   132,63

 

 1.   Podatek

 

bezrobotnych:

rencistów:

 • 1473,66 – 111,25 = 1362,41
 • 1362 x 18% – 46, 33 =   198,83
 • 198,83 – 110,52 = 88,31   –> 88
 • 1473,66 – 111,25 = 1362,41
 • 1362 x 18% =   245,16
 • 245,16 – 110,52 = 134,64 –> 135

 

 

 

 1. Wynagrodzenie netto:

 

bezrobotnych:

rencistów:

1707,80 – 234,14 – 132,63 – 88 = 1253,03

1707,80 – 234,14 – 132,63 – 135 = 1206,03

 

 

 

 

 

Płaca przy dużej dopłacie dla PFRON I grupy styczeń 2012r

 

 1. A. Koszty pracy:

 

I. Płaca brutto

 

 • 2411,64 x 100% :75% = 3215,52
 • 3215,52 x 100% : 118,48% = 2713,98

 

II. Ubezpieczenie społeczne pracodawcy

 

 • Składka – emerytalna – 9,76% x 2713,98 = 264,88
 • Składka – rentowa       – 4,50% x 2713,98 = 122,13
 • Składka – wypadkowa  –1,67% x 2713,98 =   45,32
                                                         Razem   432,33

 

III. Fundusze:

 

 • Fundusz pracy                                                                – 2,45% x 2713,98 = 66,49
 • Fundusz świadczeń gwarantowanych pracowniczych      – 0,10% x 2713,98 =   2,71
                                                                                                            Razem   69,20

 

Koszty pracy: 2713,98+ 432,33 + 69,20 = 3215,51

 

PFRON:                 – 2411,64

 

PRACODAWCA    –     803,87  

 

B. Płaca netto:

 

 1. Ubezpieczenie społeczne pracownika:

 

 • Emerytalne   – 9,76% x 2713,98 = 264,88
 • Rentowe       – 1,50% x 2713,98 =   40,71
 • Chorobowe   – 2,45% x 2713,98 =   66,49
                                          Razem   372,08

 

 1. Ubezpieczenia zdrowotne:

 

 • 2713,98 – 372,08 = 2341,90
 • 2341,90 x 7,50% =   175,64
 • 2341,90 x 9%       =   210,77

 

 1. Podatek

 

bezrobotnych:

rencistów:

 • 2341,90 – 111,25 = 2230,65
 • 2231 x 18% – 46, 33 =   355,25
 • 355,25 – 175,64 = 179,60 –> 180
 • 2341,90 – 111,25 = 2230,65
 • 2231 x 18% = 401,58
 • 401,58 – 175,64 = 225,94 –> 226

 

 1. Wynagrodzenie netto:

 

bezrobotnych:

rencistów:

2713,98 – 372,08 – 210,77 – 180 = 1951,13

2713,98 – 372,08 – 210,77 – 226 = 1905,13

 

Your Offcanvas Sidebar area is currently empty. Go and add some widgets first.

Zmień wielkość liter
Kontrast