Kto czego ma dość?

PDF pageEmail pagePrint page

Dnia 26 listopada bieżącego roku w „Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi” przy ul. Piotrkowskiej 104 odbyła się  konferencja zatytułowana „Mam Dość!!!”. Wpisała się ona w coroczną międzynarodową kampanię społeczną „16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”, której celem jest działanie na rzecz wyeliminowania wszelkich form przemocy ze względu na płeć.
Cała konferencja „MAM DOŚĆ!!!” została podzielona na trzy panele tematyczne: Przemoc ze względu na płeć – stale aktualny – NIESTETY!!!; Jest właśnie tak…; oraz Moc pozytywnego działania czyli organizacje pozarządowe i instytucje pomocowe w akcji.
W pierwszym panelu znalazły się prezentacje: „Przemoc domowa – Czyja to sprawa?” pani Bogny Stawickiej z Urzędu Miasta Łodzi; „Kongres Kobiet podejmuje ten temat co roku…” pani Tamary Wójcik z Kongresu Kobiet; „O kampanii 16 dni przeciwko przemocy w Europie” pani Agnieszki Adamkiewicz z Uniwersytetu Łódzkiego oraz pani  Dashy Checherydy z kobiety.lodz.pl; „Rzeczywiste ofiary przemocy” pana Piotra Kłysa ze stowarzyszenia „Feniks”; „O przemocy przed trzydziestką” pani Katarzyny Mikulskiej z 30under30 oraz Kongresu Kobiet; „Solidarne kobiety o przemocy” pani Małgorzaty Kotwickiej z klubu „ONA” oddział Łódzki; „Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego w sprawie zwalczania przemocy domowej wobec kobiet” pani Bogny Stawickiej z Urzędu Miasta Łodzi
W drugim panelu znalazły się prezentacje: „Przemoc nie jedno ma imię – systematyka” pana Piotra Kłysa z Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Różnorodności i Przeciwdziałania Dyskryminacji; „Przemoc w rodzinie ślady zostawia rozległe” pani Anny Marii Wesołowskiej ambasadorki kampanii MAM DOŚĆ!!!, „Działania Urzędu Miasta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” pani Elżbiety Rosochackiej z Urzędu Miasta Łodzi; „Społeczno-ekonomiczne skutki przemocy” prof. dr hab. Kazimierza Doktóra z Uniwersytetu Łódzkiego; Społeczno – ekonomiczne uwarunkowania istnienia przemocy pani Kamili Czerwińskiej z Uniwersytetu Łódzkiego; „Przemoc wobec niepełnosprawnych” pana Bartosza Michalaka z Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Różnorodności i Przeciwdziałania Dyskryminacji; „Kobiety innych kultur a przemoc” pani Marii Sajeńczuk z Instytutu Afrykańskiego; „Policja wobec przemocy – zakres i charakterystyka działań” pani Wioletty Gawron z Komendy Miejskiej Policji
W trzecim panelu znalazły się prezentacje: „Instrumenty ochrony prawnej przed przemocą” dr Anny Pyki z Prokuratury Rejonowej, Łódź – Widzew; „Działania Centrum Praw Kobiet i współpraca instytucjonalna” pani Agnieszki Zakrzewskiej z Centrum Praw Kobiet; „Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy” pani Anny Mroczek z Regionalnego Centrum Pomocy Społecznej i Urzędu Marszałkowskiego; „Interdyscyplinarny zespół” pani Anny Bartnickiej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej; „Kobiety chroniące się przed przemocą” pani Marii Gajek z Domu dla Kobiet Chroniących się przed Przemocą; „Mediacje rodzinne” pani Majki skrobi szewskiej z Ligii Kobiet Polskich; „Wsparcie dla kobiet w związkach przemocowych. Wzmocnienie osobowościowe” pani Elżbiety Liszewskiej z Akademii Liderów; „Jak rozmawiać nie budząc agresji – zapobieganie agresji od najmłodszych lat” pani Joanny Marchlewskiej z kobiety.lodz.pl; „Pożądanie a przemoc” pani Olgi Dulas z fundacji „Jaskółka” oraz pani Anny Jurek z fundacji „Spunk”
{module [172]}
Zdjęcia  Dorota  Ślipek
Uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego w sprawie zwalczania przemocy domowej wobec kobiet, zgodnie z którą „wzorce identyfikacji z płcią w których przymiotem kobiety jest pasywność, oddawanie się i uległość, a przymiotem mężczyzny agresywność, siła i działanie, przyczyniły się do modelu związku emocjonalnego…”, a w związku z tym „Należy utworzyć wielodyscyplinarne obszary pomocy…” ponieważ „Przemoc domowa wiąże się z czynnikami psychologicznymi, kulturowymi i religijnymi oraz ze zwyczajami zakorzenionymi od wieków…”. Organizatorzy zapowiedzieli, że:
–  konferencja była jedynie postawieniem pierwszej litery w alfabecie przeciwdziałania przemocy stosowanej wobec różnych grup społecznych;
– podejmą się trudu kolejnego zebrania specjalistów zajmujących się tą tematyką, aby kontynuować prace zmierzające do wypracowania metod przeciwdziałania wszelkim formom przemocy.
Tak ogólny, szeroki i zagadkowo sformułowany temat konferencji był motorem, który miał na celu zebranie specjalistów i znawców tematu zajmujących się zjawiskiem przemocy oraz pokazujących zakres i skalę tego zjawiska. Cel ten został osiągnięty przez organizatorów czyli przez Komisję Dialogu Obywatelskiego ds.  Różnorodności i Przeciwdziałania Dyskryminacji współpracującą z pracownikami Urzędu Miasta Łodzi m. in. z Inspektorem Departamentu Obsługi i Administracji Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Łodzi panią Katarzyną Snarską. Specjaliści zgromadzeni przez organizatorów wnieśli tak dużo wiedzy i informacji dotyczących przemocy, że nie wystarczyło czasu na programowo zaplanowane warsztaty pt „Zatem reagujmy!”, na których miały być wykorzystane materiały Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego i dyskusję z udziałem uczestników konferencji. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie tematem oraz bardzo profesjonalne przedstawienie problemu dyskusja przeniosła się do Internetu.
Formalnie należy także dodać, że honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem objęły trzy kobiety: Poseł do Parlamentu Europejskiego pani Joanna Skrzydlewska, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania pani Agnieszka Kozłowska-Rajewicz oraz Prezydent Miasta Łodzi pani Hanna Zdanowska. Ambasadorką całej kampanii „MAM DOŚĆ!!!” jest Sędzia Anna Maria – Wesołowska. Moderatorami konferencji byli: Pełnomocnik Prezydenta Łodzi ds. Równego Traktowania pani Bogna Stawicka oraz Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Łodzi pan Grzegorz Szatiło.

Your Offcanvas Sidebar area is currently empty. Go and add some widgets first.

Zmień wielkość liter
Kontrast