Konsultacje społeczne

PDF pageEmail pagePrint page

W odpowiedzi na:

Konsultacje społeczne

Projektu „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2012”
Wydziału Ochrony Środowiska Zarząd Województwa Łódzkiego

Fundacja „NASZE ZOO” w dniu 20.03.2012 r. zgłosiła następujące uwagi: 

 1. Konsultacje: Jesteśmy w okresie intensywnej nauki konsultowania się ze sobą. Dlatego nadszedł już czas, aby wszyscy prowadzący konsultacje społeczne przygotowali sobie listy mailingowe (z możliwością rejestracji nowych chętnych) do wszystkich zainteresowanych osób, organizacji pozarządowych i innych instytucji. Czas informowania wyłącznie przez ogłoszenia wywieszane wyłącznie na korytarzu i w Internecie, które przy odrobinie szczęścia można znaleźć po dziesiątym kliknięciu, powinien odejść do lamusa.
  Gdyby nie czujność, jak zwykle aktywnej pani Patrycji Wojtaszczyk, Pełnomocnika Marszałka ds. Organizacji Pozarządowych wiele NGO-sów nie zauważyłoby konsultacji. Zwłaszcza, że są w gorącym okresie promowania 1%.
 2. Oprócz konsultacji internetowych, tak ważny problem wymaga również bezpośredniego spotkania, choćby w celu wyjaśnienia kwestii nazewnictwa i założeń statystycznych. Np. obierki w mieście są ewidentnym odpadem podlegającym latem często recyklingowi jeszcze w pojemniku na śmieci pod blokiem, po zmieszaniu z papierem, tworzywami sztucznymi itp. Powoduje, że i one przestają być surowcem wtórnym (aby nie były składowanie, mogą być poddane tylko utylizacji termicznej). Te same obierki u rolnika, jeżeli nie są już parowane dla świń, trafiają na gnój i nie są śmieciem. Dotyczy to większości resztek pokarmowych.
  Ponieważ w naszym regionie przeważają gminy wiejskie, to czy tam resztki spożywcze liczy się jako odpady i jak się to robi? W takich gminach najbardziej uciążliwe organiczne odpady komunalne (poza niebezpiecznymi) trafiają do śmietników w niewielkich ilościach, co powinno w naszym województwie znakomicie podnieść procent recyklingu. Tylko czy są liczone i jak się to robi? Bez ujęcia w statystykach utylizacji odpadów w gospodarstwach domowych gminy nie będą zainteresowane np. edukacją i promowaniem kompostowania resztek pokarmowych i odpadów z ogrodów przez mieszkańców domków jednorodzinnych nie posiadających gospodarstw rolnych.
  Fundacja „NASZE ZOO” zbiera informacje na temat usuwania organicznych odpadów komunalnych przy użyciu kanalizacji, po wcześniejszym zmieleniu młynkiem – rozdrabniaczem odpadów organicznych pod zlewozmywakiem. Sprawdziliśmy w ZWiKU, że ich system nie ulegnie zapchaniu. Obecnie staramy się nawiązać kontakt z GOŚ-iem, aby sprawdzić, czy są zainteresowani rozszerzeniem metanizacji osadów pościekowych (już mają elektrownię czterdziesto-megawatową)
  i MPO aby sprawdzić, czy odpady komunalne pozbawione zanieczyszczeń organicznych można potraktować, ze względów ekonomicznych, jako surowce wtórne, wywożone za darmo (finansowanie sprzedażą surowców po segregacji). Jeżeli odpady organiczne na etapie zlewozmywaka nie zostaną potraktowane jako początek ciągu recyklingowego, to nie tylko obniży nasze unijne statystyki, ale również uniemożliwi uzyskanie dotacji, co uniemożliwi taką formę recyklingu.
 3. Proces spalania w piecach domowych w znacznym stopniu dotyczy papieru i niestety również opakowań z tworzyw sztucznych, zwłaszcza butelek pet i torebek foliowych, a o tym zjawisku się tylko wspomina, bez żadnej analizy. A problem ten dotyczy nie tylko obszarów wiejskich, ale również osiedli, zwłaszcza domków jednorodzinnych, a nawet starych kamienic, o stosunkowo gęstej zabudowie.
 4. Powstawanie nielegalnych wysypisk powinno przestać być problemem, po wprowadzeniu w życie nowej ustawy, tylko czy będzie ona dotyczyła również odpadów budowlanych?
 5. 1.1.1.1. Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych. Zmniejszenie ilości ich wytwarzania wydaje nam się nierealne. Ilość baterii, świetlówek i leków, które ludzie będą wyrzuć raczej się nie zmniejszy. Tu, niezależnie od możliwości ich późniejszej utylizacji i edukacji mieszkańców, należy zdecydowanie zwiększyć ilość punktów ich odbioru. Mało ludzi będzie szukać miejsca, gdzie można wyrzucić małą baterię zegarkową, lub kilka przeterminowanych tabletek.
 6. 1.1.2.1. Odpady zawierające azbest. Przyczyną nieusuwania azbestu jest przede wszystkim niska świadomość władz i brak dopłat do ich usuwania. Dopiero gdy znajdą się na to pieniądze, środki na edukowanie społeczeństwa nie będą marnotrawione (brak dopłat w gminach był podany w diagnozie).
 7. Rozmontowywanie pojazdów, to nie jest utylizacja, tylko segregacja surowców. Istotne jest, co się z nimi dalej dzieje. Istnieją przepisy, nakazujące dostarczanie starych pojazdów na szrot. Nie trzeba edukować społeczeństwa, tylko uszczelnić obowiązujące przepisy.
 8. 3.1.1.1. Odpady medyczne i weterynaryjne. Lekarze są najbardziej świadomą zagrożeń grupą naszego społeczeństwa i nie trzeba ich bardziej edukować. My zdawaliśmy z tego egzaminy na studiach. Trzeba im zorganizować sprawny odbiór i poinformować ich o tym.
 9. Oleje nadają się nie tylko do ponownego przetworzenia, ale również do przerobienia na paliwo lub bezpośredniego spalenia. Jeżeli jest problem z ich przerobem, to należy przygotować inne metody utylizacji (choćby w okresie przejściowym).
 10. Kruszenie odpadów budowlanych jest na pewno wskazane, ale nie podano, do czego będą one wykorzystywane dalej. To samo dotyczy żużlu. Tu bardziej niż edukacja potrzebna jest sprawna informacja, bo po ogłoszeniach prasowych znajdują się chętni na gruz. Może Urzędy Gmin zajęłyby się sprawnym przekazywaniem takich informacji, a tam gdzie byłby brak chętnych na odbiór, można przygotować rezerwowe miejsca na nieodpłatne przyjmowanie gruzu i usypywanie z nich górek rekreacyjnych. Na naszym bardzo płaskim terenie i bardzo słabych glebach na pewno społeczeństwo ucieszyłoby z takiego rozwiązania, a definitywnie zlikwidowałoby to pozostawianie ich w lasach i na nieużytkach.
 11. Najlepszym sposobem pozbywania się odpadów z sektora gospodarczego są technologie bezodpadowe. Należy więc w konkursach unijnych organizowanych dla przedsiębiorców albo je wyodrębniać, albo dodawać dodatkowe punkty.
 12. Poza jednym rodzajem utylizacji przez spalanie w cementowni, nie wspomina się o nich, a przecież to najczystsza forma utylizacji termicznej, prawie nie stosowana w naszym regionie, ze względu na opory społeczne.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Jerzy Dauksza
lekarz weterynarii

Your Offcanvas Sidebar area is currently empty. Go and add some widgets first.

Zmień wielkość liter
Kontrast