Katalog Zjawisk Paranormalnych cz. 16

PDF pageEmail pagePrint page

Enty

Enty – drzewce, pasterze drzew. W mitologii celtyckiej i legendach pojawiają się opisy istot podobnych do wielkich prastarych drzew, lecz posiadających zdolności poruszania się i porozumiewania się mową. Zgodnie z legendami Enty pilnowały lasów, opiekowały się drzewami i chroniły je przed zniszczeniem. Enty opiekujące się danym gatunkiem drzewa upodobniali się do niego swym wyglądem.

 

 

Estern State

Estern State – Zakład karny w Filadelfii, obecnie przekształcony w muzeum, uważany jest za jedno z najbardziej nawiedzanych miejsc w Ameryce Północnej. Niemal wszystkie duchy nawiedzające ten budynek są duchami dawnych skazanych, którzy odbywali tu kary w XIX i XX wieku.

 

EVP

EVP– To głosy duchów nagrywane na taśmę magnetyczną lub w zapisie cyfrowym. Zadając pytania w nawiedzonym miejscu można uzyskać nagranie odpowiedzi pochodzącej od ducha czy innej zjawy, a nie słyszalne normalnie dla ludzkiego ucha.

Badacze zjawisk nadprzyrodzonych rozróżniają dwa rodzaje EVP: jedno które jest zapisem energii w określonym miejscu i czasie, a drugie pochodzące od ducha czy innej siły nadprzyrodzonej.

 

Ewangelia Judasza

Ewangelia Judasza – Znaleziony w 1978 roku w Egipcie manuskrypt spisany około 280 roku na papirusie „kodeks”. Zgodnie z nim Judasz był prawdopodobnie skarbnikiem apostołów. Zgodnie z tą ewangelią Judasz miał wykonać to, o co poprosił go Chrystus, a jego czyn zdrady był czynem posłuszeństwa. Ponadto Chrystus miał zdradzić Judaszowi tajemnice królestwa niebieskiego. Ewangelia ta także podkreśla wyjątkowy związek Chrystusa i Judasza. Zgodnie z badaniami naukowymi początkowo było około 30 ewangelii, w tym ewangelia według Tomasza, Judasza i wiele innych. Pierwszą z ewangelii była ewangelia Marka, która powstała około 60 roku, następna była Mateusza, która powstała około 72 roku ne. Około 170 roku naszej ery Ireneusz dokonał wyboru czterech ewangelii nowotestamentowych.

 

Ewolucjonizm Stawskiego

Ewolucjonizm Stawskiego – Młody polski student Uniwersytetu Lwowskiego pochodzący ze Stolina pod koniec 1938 roku opublikował kontrowersyjną teorię mówiącą, że Teoria Ewolucji Darwina zawiera szereg błędów, gdyż mutacje i zmiany ewolucyjne związane z nimi nie muszą zachodzić stopniowo, lecz mogą pojawić się nagle i wykształcić nowy gatunek o kształcie istniejącym już obecnie. Teoria ta została wówczas odrzucona, a opracowania młodego studenta nie potraktowano poważnie.

Najnowsze badania genetyczne prowadzone na początku XXI wieku na gatunku rekina młota ( głowo-młota) potwierdzają teorię polskiego studenta. W pierwszej dekadzie XXI wieku część nowo ewolucjonistów rozpoczęło intensywne badania nad teorią Stawskiego i poszukiwanie gatunków, by ją potwierdzić.

 

Ę

Ędy

Ędy – W Wielkopolsce to duchy błądzące po drogach pod postacią tumanów kurzu. Zgodnie z relacjami są to duchy ludzi, którzy zmarli w drodze bez sakramentów i zostali pochowania w niepoświeconej ziemi. Mają one aż do Sądu Ostatecznego pokutować na drogach. Zmówienie litanii do Matki Boskiej lub odmówienie Zdrowaś Mario chroni przed psotami tych duchów.

 

Ęgo

Ęgo – Coś co się pojawia (Gregorius). W parapsychologii ego duchowe może ujawnić się powodując symptomy podobne do nawiedzenia i wówczas bardzo często osoba aktywująca ego może skarżyć się, że jest nawiedzana lub prześladowana przez poltergeista, a faktycznie to ona jest sprawcą tych zjawisk.

 

Ęty

Ęty – Jeszcze w XVIII wieku na Podkarpaciu i Górnym Śląsku uważano, że osuwiska kamieni i ziemi są wywoływane przez górskie złośliwe duchy zwane ĘTAMI. Ęty miały mieć postać niewielkich pokurczonych ludzi o nieproporcjonalnie dużych dłoniach.

 

F

Famuły

Famuły – Z famułami, budynkami wznoszonymi przez fabrykantów łódzkich dla swych robotników wiąże się kilka ciekawych przekazów:

– Na Księżym Młynie w latach trzydziestych i pięćdziesiątych opowiadano o przesuwających się w mieszkaniach samoistnie przedmiotach, o dziwnym uczuciu strachu jaki nawiedzał ludzi idących wieczorami do komórek, o ukazujących się mglistych postaciach robotnika z torbą i żebraka. Zjawiska te ustąpiły po odwiedzinach księdza w 1956 roku.

– Przy ulicy Ogrodowej w okolicach Pałacu Poznańskiego i okolicach przejazdu kolejowego do chwili obecnej legendy mówią o nawiedzanych mieszkaniach i budynkach przynoszących nieszczęście. Ma sie to wiązać z klątwą miejsca, a jedną z jej ofiar stał sie dawny zawodnik RTS Widzew p. Klepczynski, który zapił się w tamtym mieszkaniu.

 

Fantasmagorie

Fantasmagorie – Tak nazywane są oszukańcze wizerunki duchów uzyskiwane za pośrednictwem specjalnej aparatury lub przedmiotów. Uzyskiwanie i pokazywanie publiczne fantasmagorii pojawiło sie jako popularna rozrywka w XVIII wieku i przetrwało wiek XIX. Pokazy fantasmagorii opierały sie o zasady działania latarni magicznej. W latach dziewięćdziesiątych XVIII wieku belgijski optyk F. G. Robertson udoskonalił latarnie magiczna tak, że wizje duchów stały sie bardzo przekonujące. Jeden ze świadków pokazu tak pisał “Idźcie na spectaculum imć pana Robertsona, a obaczycie zmarłych tłumnie na świat powracających. Imć Robertson duchy z zaświatów przyzywa i widm włada całym legionem”. Fantasmagorie tworzone przez Robertsona do złudzenia przypominały żywe postacie, toteż gdy odkryto zasady działania jego aparatury w całej Europie pojawiły się dziesiątki naśladowców, którzy bez jakichkolwiek skrupułów wyłudzali pieniądze od łatwowiernych, wywołując rzekome duchy nieżyjących krewnych. Procederowi temu położyło dopiero kres wzmożenie działań policyjnych w krajach Europy i przykładne kary jakie wymierzono oszustom. Na terenie USA także w połowie XIX wieku popularność zdobyły pokazy, na których ukazywały sie fantasmagorie, lecz nie osiągnęły takiej popularności jak w Europie, ani też nie pojawiło sie tam tak wielu hochsztaplerów i fantasmagorie były bardziej rozrywką.

Opisy działalności Robertsona i jego następców, a wśród nich utalentowanego brytyjskiego organizatora pokazów profesora Johna Henry’ego Peppera, znajdują się w się w książkach: The Wonder of Optics (Cuda optyki) z 1868 roku F. Mariona oraz Ghost: An Illustrated Historyz 1974 roku P.Haininga.

 

Fantastyczne Bramy

Fantastyczne Bramy – W literaturze, mitologii i przekazach istnieje wiele relacji dotyczących miejsc, nazywanych bramami, przy przekroczeniu którego można przenieść się w inne miejsce, lub do innego czasu. Wszystkie kultury powtarzają ten mit.

Bramy te można podzielić na dwa rodzaje: pierwsze przenoszą osobę, która ją przekroczyła, w inne miejsce, czy to na ziemi, czy to w kosmosie; drugie natomiast przenoszą osobę do innego czasu. Bramy stały sie także ulubionym tematem literatury sf oraz filmów fantastyczno naukowych.

 

Fantastyczne Zwierzęta i Twory

Fantastyczne Zwierzęta i Twory – Wielu badaczy zalicza do fantastycznych zwierząt stwory mitologiczne, opisywane także przez starożytne bestiariusze, takie jak syreny, bazyliszki itp. Inni jednak zaliczają do fantastycznych zwierząt dziwne stwory, o których opowiadają liczne relacje np. “Czarną meduzę”. Zwierzę to jest opisywane od XV wieku przez marynarzy, jako wielką ponad dwumetrowej średnicy meduzę z kilkumetrowej długości parzydełkami, atakującą nawet rekiny. Czarna meduza jednym dotknięciem zabija ludzi, a według relacji Ch. Gonzagi , hiszpańskiego szypra z XVI wieku, jej jad był tak silny, że przeżerał metal zbroi. Niektórzy badacze uważają, że przynajmniej niektóre zgony wielorybów są powodowane przez te stwory. „Czerw Olbrzymi” – wyglądem przypomina wielkiego pędraka kremowego koloru, uzbrojonego w wielkie żuwaczki. Długość czerwia dochodzi do jednego metra, a średnica do 30 centymetrów. Brazylijscy Indianie nazywali te zwierzęta „benamuki”, a polscy emigranci z XIX i XX wieku „podjetkami”. Opowiadali, że spotykać je można na nowinach zaraz po karczowaniu i że zaatakowany potrafił jednym cięciem żuwaczek odgryźć stopę. “Czarnołapy” – wyglądem przypomina czarnego lwa lub pumę, atakuje bydło domowe, psy oraz zwierzynę płową. Potrafi przeskoczyć ogrodzenia 5m wysokości i powalić byka. Relacje o pojawieniu się czarnołapego najpierw ukazały się w Wenezueli około roku 1970, a następnie w Wielkiej Brytanii w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku. “Czupakabra” (Chupacabra) – Wsysacz kóz – wyglądem przypomina trochę kangura. Ma wysokość od 1 do 1,5 metra, cielistą lub zielonkawą skórę, dwa duże ostre kły, rozwidlony język w pysku podobnym do kociego, oczy czupakabry żarzą się na czerwono. Atakuje zwierzęta domowe wysysając z nich krew, a niekiedy także narządy wewnętrzne. Czupakabra może wykonywać skoki do 6 m odległości i 2 wysokości. Zarejestrowano przynajmniej dwa przypadki, w których ofiarami stali sie ludzie. Czupakabra występuje w Ameryce Południowej oraz ostatnio pojawiły sie relacje o ukazaniu sie jej na Syberii. „Mopinguori” – wyglądem przypomina dużego leniwca naziemnego. Od lat dziewięćdziesiątych XIX wieku krążą w Ameryce Południowej legendy o spotkaniach z nim. Według relacji Mopinguori jest odporny na kule karabinowe. “Wij olbrzymi” – jeszcze w połowie XIX wieku aborygeni australijscy opowiadali o wielkim robaku z wieloma nogami. Robak ten miał mieć kilka metrów.

 

Fantom

Fantom – 1.Duch, zjawa z reguły przedstawiająca jakieś przesłanie lub moment swojej śmierci, albo zdarzenie. Często w języku potocznym fantomem nazywane jest widmo, lub używa się go jako synonim określający ducha.

2. Biologiczna projekcja osoby żyjącej znajdująca się w innym miejscu, rzadziej czasie, niż pierwowzór. Fantom w przeciwieństwie do pozoranta lub sobowtóra

3.Badacze zjawisk nadprzyrodzonych używają określenia „fantom” na określenie zjawiska, które choć z pozoru okazuje się nadprzyrodzone, to po gruntownej analizie daje się wyjaśnić przyczynami naturalnymi, lub okazuje się oszustwem. Typowymi fantomami jest szereg fotomontaży, jakie powstały pod koniec XIX wieku w szczytowym okresie popularności fotografii astralnej. Szeroko omówił kwestie fantomów C. J. S. Thompson w swej książce History of Ghosts and Hauntings z 1930 roku.

 

Fantom o zakrwawionej ręce

Fantom o zakrwawionej ręce – “Lham – Dearg, jest znanym szkockim widmem, które pojawia się w Glenmore. Ser Walter Scott w swej książce z 1830 roku pod tytułem Letters on Demonology and Witchcraft (Diabelskie litery i czary) tak pisze o tej zjawie „Dużo się mówi o duchu zwanym Lyerg, dającym się często widzieć w Glenmore. Pokazuje się ubrany z żołnierska, z ręką krwią zbroczoną i wyzywa wszystkich na rapiery. Jeszcze w 1669 roku potykali się z nim jeden po drugim trzej bracia i wszyscy za jego sprawą zginęli.”

 

Fantom Wołoski

Fantom Wołoski – Na Wołoszczyźnie od XV wieku pobrzmiewają przekazy o ukazującej się zjawie pod postacią kościotrupa, lub wysuszonego człowieka ubranego w czarną pelerynę. Niekiedy fantom porusza sie pieszo, innym razem na koniu, który zieje ogniem i siarką. Czasami porusza się sam, innym razem w towarzystwie strigoji. Podobno fantom jest duchem jednego z władców zamku w Tirgowiszte w Rumunii. Ukazanie się fantoma zwiastuje zawsze nieszczęście dla osoby, która go zobaczy. W XX wieku miejscowa ludności uważała, że za zaginięcia dzieci jest także odpowiedzialny, gdyż żywi się on ich mięsem i krwią. Choć relacje o tej zjawie są znacznie starsze niż opisy Stocera o Wampirze Drakuli, to Fantom Wołoski jest mniej znany i prawie nie spotyka się o nim relacji w literaturze.

 

Fantom z Łódzkiego Magistratu

Fantom z Łódzkiego Magistratu – Około 2005 roku odwiedzający łódzki Urząd Miasta zaczęli relacjonować o ukazywaniu się mglistej postaci starszego mężczyzny, siedzącego w okolicach siedziby i gabinetu Prezydenta miasta Łodzi. Kiedy ktoś się zbliża do tej postaci, ona znika. Człowiek doznaje uczucia smutku, lub zwątpienia.

Czyim duchem jest ten mglisty fantom dokładnie nie wiadomo, lecz opisy postaci i czas w jakim zaczął sie ukazywać wskazują, że jest to duch Ryszarda Czewerdy – łódzkiego działacza Związku Inwalidów Wojennych i Wojskowych, który zmarł przed gabinetem prezydenta.

 

Fantomy z Pieskowej Skały

Fantomy z Pieskowej Skały – Zamek w Pieskowej Skale koło Krakowa zamieszkiwany jest przez szereg duchów:

– Jednym z najbardziej znanych jest duch mężczyzny ubranego w czarną opończę z kapturem, który błąka się po zamkowych korytarzach i dziedzińcu. Zgodnie z przekazami pod kapturem zjawa ukrywa swą głowę ściętą z wyroku królewskiego. W tej to właśnie postaci ukazuje sie dawny Pan zamku na Pieskowej Skale imć Krzysztof Szafraniec, znany warchoł i pieniacz, występujący przeciwko królewskiej władzy. W 1580 roku został on ścięty na Rynku Krakowskim z wyroku króla Stefana Batorego. Ciało Szafrańca pochowano w podziemiach kościoła Dominikanów w Krakowie, zaś duch powraca pod postacią bezgłowego upiora do swego zamku.

– Drugim znanym duchem jest zjawa kobiety widywana na pierwszym piętrze w sieni, gdzie kiedyś była zamkowa kaplica. Ducha kobiety w ciemnej opończy zarzuconej na suknię można zobaczyć jak klęczy z twarzą zwróconą ku ścianie. Gdy jednak podejdzie sie do niej duch rozwiewa się. Pod tą postacią ukazuje się Dorota – żona jednego z kasztelanów Zamku na Pieskowej Skale. Zgodnie z relacjami jej zazdrosny mąż podsłuchał spowiedź swej żony, w której przyznała sie księdzu do miłości do nadwornego lutnisty. Kasztelan za to uwięził ją w zamkowym lochu i skazał na śmierć głodową. Wkrótce potem duch Doroty zaczął nawiedzać zamkową kaplicę.

– Trzecim dziwnym zjawiskiem jest widmowy hufiec zakutych w stal rycerzy, którzy z tętentem wjeżdża przez zwodzony most na zamkowy dziedziniec, by nagle rozwiać się we mgle. Według znawców tematu widmowy hufiec to rycerze powracający z walk z Zakonem Krzyżackim za panowania Władysława Jagiełły.

– Mniej znaną zjawą ukazujący się w styczniowe noce pod murami zamku jest duch mężczyzny w burce. Zgodnie z relacjami może to być duch jednego z powstańców z oddziału Mariana Langiewicza.

– Zamek na Pieskowej Skale nawiedzany jest także przez inne nadprzyrodzone zjawiska. Nocami słychać odgłosy szurania, tajemnicze hałasy. Zwierzęta, a zwłaszcza psy doświadczają w nim leku i przerażenia.

Ze względu na te tajemnicze zjawiska zamek był wielokrotnie odwiedzany przez badaczy duchów: w XIX wieku odwiedziła go Klementyna z Tańskich Hoffmanowa oraz Caspar von Friedrichsberg. Swój pobyt opisali oni w ciekawych relacjach Hoffmanowa w swych pamiętnikach, a Friedrichsberg w swej książce Świat Zjawisk Nadprzyrodzonych. Także Bogna Wernichowska poświeciła Pieskowej Skale obszerne artykuły.

 

Fantomy z Queen Mary

Fantomy z Queen Mary – brytyjski liniowiec pasażerski Queen Mary jest uważany za jeden z najbardziej nawiedzanych jednostek. Na statku będącym obecnie pływającym muzeum ukazuje się co najmniej sześć duchów, w tym duch żołnierza z okresu II Wojny Światowej oraz duch panny młodej z lat pięćdziesiątych XX wieku.

 

Farumy

Farumy – Ferumy, Fantumy to byty nieznanego pochodzenia, niektórzy zaliczają je do zwierząt albo istot z kosmosu. Według relacji przypominają one kształtem wielką małpę z garbem na grzbiecie, która może poruszać się na dwóch lub czterech łapach. Posiadają one wielką siłę i bez problemu jednym uderzeniem łapy są zdolne zerwać pancerne blachy z czołgu. Farumy posiadały zdolności samoleczenia. Ich rany zasklepiały sie niemal natychmiast, a skóra stworzenia utwardzała się w miejscu trafienia. Według relacji krew, lub płyny ustrojowe tego stworzenia miały kolor niebieski. Jedyne relacje dotyczące Farumów pochodzą z 1942 roku z okresu walk Afrika Korps. Pochodzą one zarówno ze źródeł niemieckich jak i angielskich. Wielu badaczy zjawisk nadprzyrodzonych kwestionuje w ogóle pojawienie sie tych istot, jako że nie ma zdjęć, ani wzmianek wywiadowczych. Inni tłumaczą ten fakt tym, że relacjonowali je zwykli żołnierze, a ich dowódcy nie chcąc się ośmieszyć nie przysłali tych raportów wyżej do swych sztabów. Tym nie mniej zarówno Anglicy, jak i Niemcy zanotowali utratę kilku swych czołgów w niewytłumaczonych okolicznościach.

 

Feniks

Feniks – To cudowny ptak zrodzony z ognia, spala się i odradza się każdorazowo z popiołów, służy dobru, a jego łzy maja zdolność leczenia i uzdrawiania. W mitologii słowiańskiej odpowiednikiem feniksa jest żar-ptak. Najstarsze przekazy dotyczące Feniksa sięgają V tysiąclecia prze narodzeniem Chrystusa. Co ciekawsze mity o Feniksie występują pod różnymi postaciami niemal we wszystkich kulturach Starego i Nowego Świata oraz Azji.

 

Festiwal w Jonesboro

Festiwal w Jonesboro – W stanie Tennessee w miejscowości Jonesboro co roku odbywa się Festiwal Opowieści o Duchach (The Ghost Story Festival). W trakcie festiwalu zawodowi i amatorscy gawędziarze opowiadają prawdziwe i zmyślone historie o zjawiska nadprzyrodzonych. Festiwal trwa przez cały weekend, a kulminacyjnymi punktami jego programu są: wieczór opowieści o duchach urządzany na miejscowym cmentarzu oraz konkurs łgarzy, w którym opowiadacze prześcigają się w opowiadaniu niestworzonych historii.

Your Offcanvas Sidebar area is currently empty. Go and add some widgets first.

Zmień wielkość liter
Kontrast