Jedność, Różnorodność, Miłoć

PDF pageEmail pagePrint page

„W sprawach najważniejszych JEDNOŚĆ, w pozostałych RÓŻNORODNOŚĆ, a we wszystkich MIŁOŚĆ.”

Pod takim hasłem, 7 marca, odbyło się już drugie z serii spotkań z Panią Bogną Stawicką, Pełnomocniczką Prezydent Miasta Łodzi ds. Równego Traktowania, w związku ze zbliżającą się konferencją na temat Różnorodności i Równości (23 kwietnia 2012 roku).

Wspomniane zostały główne aspekty nierówności (niepełnosprawność naturalna, wrodzona, nabyta, dziedziczna). Grupa wskazała także na problem tzw. niepełnosprawności społecznej. Do tej ostatniej kategorii, zaliczona została niepełnosprawność wynikająca z odosobnienia (więzienia), bezrobocia, przemocy, wychowania i otoczenia oraz wieku (45+, 50+, 60+).

Jedną z najważniejszych sugestii, był wniosek aby wszelkie działania na przyszłości na rzecz równości w różnorodności robić nie dla tych grup, z myślą o nich, ale razem z nimi.

Wskazane zostały też potencjalne przyczyny, powodujące że dane osoby są gorzej traktowane (bariery np. architektoniczne, środowiskowe, społeczne, informacyjne, a także wizerunek, stygmatyzacja), co przejawia się w bierności społeczeństwa wobec inności, agresji, braku szacunku czy wręcz celowemu działaniu wykluczającemu.

Jak ustalono, te wszystkie obawy i wręcz lęk, obawa przed czymś obcym, nieznanym wynika z braku edukacji, braku odpowiednich postaw społecznych, niezrozumienia i niedostrzegania barier, braku wrażliwości społecznej, wiedzy o różnorodności, a nawet braku często podstawowych informacji.

Ostatecznie, zostało „dookreślone” pojęcie równości jako równość szans, równy dostęp i możliwość realizacji siebie oraz kompensację zapewniającą równość.

Your Offcanvas Sidebar area is currently empty. Go and add some widgets first.

Zmień wielkość liter
Kontrast