II Międzynarodowy Festiwal ROZŁOGI

PDF pageEmail pagePrint page

Rozogi

Cele Festiwalu

Głównym celem festiwalu ROZŁOGI

jest prezentacja społeczności aglomeracji łódzkiej dorobku artystycznego osób, które z powodu wieku lub mniejszej sprawności nie są aktywne zawodowo i z tej racji narażone są na wykluczenie społeczne i marginalizację. Tymczasem ta grupa osób, w sprzyjających warunkach stworzonych przez społeczeństwo może mieć dla niego ogromne znaczenie przekazując swoje doświadczenia i na ich podstawie tworząc nowe wartości przydatne we współczesnym życiu.

Drugim celem festiwalu ROZŁOGI

jest współpraca międzynarodowa w zakresie kształtowania form animacji kulturalnej wśród seniorów i osób mniej sprawnych

Trzecim celem festiwalu ROZŁOGI

jest wskazanie na te formy aktywności artystycznej, które mogą być wykorzystane przez osoby starsze i mniej sprawne a nie są w tym środowisku dostrzegane i propagowane.

Czwartym celem festiwalu ROZŁOGI

jest zwrócenie uwagi na oblicze starości i mniejszej sprawności prezentowane w mediach, które zdecydowanie kształtują stosunek   społeczeństwa do tej grupy osób.

Historia Festiwalu

Festiwal powstał w wyniku wieloletniej współpracy Integracyjnego Koła Pisarzy i Poetów KAMENA ze stowarzyszeniami ze Słowacji. głównie:Kultúrnym združeniem národností a etník Slovenskej republiky. Dzięki ogromnej pomocy Teresy Grzelczak, oraz Sylwii Maszewskiej ( Stowarzyszenie TAM TON ) udało się zaprosić do Łodzi   na Przegląd Teatrów Muzycznych Osób Niepełnosprawnych Damiana Vizara a rok później grupę artystyczną pod opieką Bohuslavy Vargovej-Hábovčíkovej. W tym samym czasie Stanisław Andrzej Średziński współredagujący „Marzenia i Fakty” nawiązał stałą współpracę z Festiwalem ROZHL`ADY oraz z czasopismami „Arkadia” , „Bellarie”

Śmierć głównego animatora tej współpracy, Damiana Vizara sprawiła, że obie strony podjęły starania o stworzenie tandemu festiwali upamiętniających jego osobę i już w 2013 roku w Łodzi, przy ogromnej i decydującej współpracy Klubu DĄBROWA – filii CENTRUM KULTURY MŁODYCH powstał I Festiwal Aktywności Literackiej Seniorów i Przyjaciół ROZŁOGI im. Damiana Vizara a na Słowacji Literárne súťaže pre ľudí s mentálnym postihnutím, ľudí so skúsenosťami so psychickým ochorením

a sympatizantov mentálneho a duševného zdraviaROZHL`ADY s Damianom Visarom.

Równolegle do tych działań, poprzez kontakty pani Teresy Grzelczak nawiazalismy współprtacę z MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIWAL majacą na celu propagowanie wsród osób starszych i mniej sprawnych amatorskiego tuchu filmowego.

Próba zaproszenia na festiwal polski gości ze Słowacji nie udała się, bo ani jedna ani druga strona nie uzyskała na ten cel funduszy.Mimo to festiwal cieszył się ogromnym zainteresowaniem i uczestniczyła w nim znacząca rzesza starszych i mniej sprawnych mieszkańców. Trwał od17 d0 27 września w tym czasie przygotowano wiele znaczących imprez :

  1. Spotkanie poetów łódzkich z mieszkańcami Ozorkowa
  2. Konkurs Literacki ROZŁOGI adresowany do mieszkańców regionu i kraju, którego laureaci zaprezentowali swoje utwory w konkursie literackim ROZHL`ADY
  3. Przegląd ECHOES MENTAL PRAGUE FILM FESTIVAL IN ŁÓDŹ – prezentacja filmów z tego międzynarodowego festiwalu, realizowanych z udziałem osób mniej sprawnych.
  4. Spotkania, w bibliotekach Bałut, mieszkańców Łodzi z amatorską twórczością literacką: polską i słowacką
  5. Prezentacja projektu plastycznego pana Romana Tryhubczaka z Kowar CYGAŃSKA WYSPA
  6. Spotkanie Redakcji pisma bibliotekarzy NA STRONIE z łódzkimi literatami, miłośnikami poezji i Turniej Wesołego Wiersza
  7. Prezentacje kabaretu POROZMAWIAJMY O…
  8. Koncert zespołów domów dziennego pobytu dla pacjentów szpitala im. J. Babińskiego ( Kochanówka )
  9. Biesiada Seniorów w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Senatorskiej.

Wszystkie te imprezy były świetną okazją do rozmowy o problemach i potrzebach ludzi starszych i mniej sprawnych.

Obecny projekt

W roku 2014 wiedząc, że odwiedzi nas grupa twórców z Bratysławy pod przewodnictwem pisarki, dziennikarki i pedagoga Bohuslavy Vargovej-Hábovčíkovej chcielibyśmy tak przygotować program festiwalu aby był on korzystny dla gości i gospodarzy. I tak:

13 pąździernik 2014 ( poniedziałek )

Pierwszego dnia pobytu Grupy Słowaków i Pierwszego dnia Festiwalu ROZŁOGI

Planujemy :

Godz. 10.00 spotkanie twórców z Polski i Słowacji z seniorami i osobami mniej sprawnymi w Pabianicach lub Rzgowie

Godz. 17.00 Uroczyste otwarcie festiwalu – duża sala Klubu DĄBROWA

Głównym gospodarzem i współrealizatorem Festiwalu ROZŁOGI jest Klub DĄBROWA – filia CENTRUM KULTURY MŁODYCH, siedziba Integracyjnego Koła Pisarzy i Poetów KAMENA, mieszczący się przy ul. Dąbrowskiego 93

W programie   tej imprezy przewidujemy :

– wystąpienia zaproszonych gości

podsumowanie konkursu literackiego przez jury pod opieką Małgorzaty Skwarek – Gałęskiej ( Stolik Literacki, Katamaran Literacki ) i przy honorowym udziale Henryka Ryszarda Żuchowskiego

obiecany koncert Grupy Twórczej projektu FABRYKA SNÓW pod opieką Marioli Andrzejczak

– przekazanie pakietu utworów na konkurs festiwalu ROZHL`ADY

Godz. 19.00  Spotkanie towarzyskie twórców Bratysławy i Łodzi – mała sala Klubu DĄBROWA ( wstęp za zaproszeniami )

14 października 2014 (wtorek)

Godz. 10.00Konferencja- spotkanie polsko – słowackie:

OSOBY STARSZE I MNIEJ SPRAWNE W WIELKIM MIEŚCIE

Ogłoszenie wyników Plebiscytu DYSKOBOL na media i redaktorów najbardziej zaangażowanych w sprawę integracji osób starszych i mniej sprawnych

Organizatorem spotkania będzie Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych.

Liczymy na współpracę z Rzecznikiem Osób Niepełnosprawnych

Godz. 16.00 Zwiedzanie Muzeum Kinematografii na Placu Zwycięstwa w Łodzi

Godz. 17.00 ECHOES MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL IN ŁÓDŹ – prezentacja wybranych filmówz zaprzyjaźnionego festiwalu z PRAGI z udziałem uczestników tego festiwalu z Bratysławy

Godz. 19.00 Oogłoszenie wyników: Otwartego Konkursu na 10 minutowy film amatorski – fabuła, dokument, felieton – organizowany w ramach festiwalu ROZŁOGI przy współpracy Łódzkiej Szkoły Filmowej Teatralnej i Telewizyjnej

Liczymy na pomoc i współpracę Muzeum Kinematografii

PRZENIESIONE na Środę 15 pażdziernika

15 października 2014 ( środa )

Godz.10.00 POMAGAJĄC INNYM POMAGASZ SOBIE – wizyta gości ze Słowacji w Centrum Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej CENTERKO

Organizator: Stowarzyszenie POMOST ul. Próchnika 7

Godz. 17.00  ZE STOLIKIEM LITERACKIM NA STRONIE.

TURNIEJ WESOŁEGO WIERSZA

Organizatorzy : Redakcja NA STRONIE, Projekt STOLIK LITERACKI

Filia nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Górna, ul. Piękna 35

Godz. 19.00 WIECZÓR W MIEŚCIE ŁODZI

PRZENIESIONE na wtorek 14 października

16 października 2014 (czwartek )

Godz.10.00 KONCERT – Seniorzy pacjentom Szpitala im. Babińskiego

Sala teatralna Szpitala im. Babińskiego przy ul. Aleksandrowskiej

17 października 2014 ( piątek)

Godz. 17.00  POWRÓT do rymu i rytmu – Konkurs na dziecięcą rymowankę

Organizator Jolanta Miśkiewicz grupa Twórcza POWRÓT

18 października 2014 (sobota )

Godz. 10.00 (?) Z TWÓRCZOŚCIĄ DO MIESZKAŃCÓW ŁODZI – rozdawanie kartoników literackich   w Ogrodzie Botanicznym

Grupy twórcze KAMENA, LIMERY, POWRÓT

19 października 2014 (niedziela)

Godz. 10.00 (?) Z TWÓRCZOŚCIĄ DO MIESZKAŃCÓW ŁODZI – rozdawanie kartoników literackich   w Ogrodzie Botanicznym

Grupy twórcze KAMENA, LIMERY, POWRÓT

20 października 2014 ( poniedziałek )

Godz. 17.00 STAROPOLSKIM OBYCZAJEM czyli kultura bycia na co dzień

– pogadanka Henryka Ryszarda Żuchowskiego

Organizator: Filia nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Bałuty przy ul. Limanowskiego 194

21 października 2014 ( wtorek )

Godz.11.00 GALERIA SENIORA – otwarcie wystawy prac plastycznych w Galerii Filii nr 25 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Bałuty przy ul. Boya Żeleńskiego 15

22 października 2014 (środa )

Godz. 17.00   LIMERYKI, HIMERYKI I INNE POETYCKIE WYBRYKI – Konkurs na wesoły wierszyk o … starości.

Organizator: Grupa Twórcza LIMERYK Dom Kultury LUTNIA ul. Łanowa 14

23 października 2014 (czwartek )

Godz. 11.00   Poranek Seniora – WIELKIE MINI BINGO!

Klub DĄBROWA

24 października 2014 (piątek )

Godz.10.00 Zakończenie Festiwalu BIESIADA SENIORA

Dom Dziennego Pobytu przy ul. Senatorskiej 4 : Anna Frącka Marek Krześlak

Your Offcanvas Sidebar area is currently empty. Go and add some widgets first.

Zmień wielkość liter
Kontrast