Erasmus+

PDF pageEmail pagePrint page

Międzynarodowy projekt Erasmus+, Partnerstwo Strategiczne „Job Coach dla osób z niepełnosprawnościami” (JOMB), prowadzony pod kierownictwem i pod patronatem Grone-Schulen Niedersachsen GmbH, rozpoczął się we wrześniu 2015 i zostanie zakończony 31 sierpnia 2018. Jego celem jest stworzenie ogólnoeuropejskich standardów szkolenia dla specjalistów w zakresie doradztwa zawodowego, tj. opracowanie ujednoliconych Europejskich Ram Kwalifikacji (EQF) dedykowanych trenerom pracy dla osób z niepełnosprawnościami. W oparciu o europejskie standardy określono wymogi dostępu do zawodu i kluczowe kompetencje trenera oraz będzie  opracowany podręcznik, dotyczącego zagadnień związanych z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, takimi jak autyzm, niepełnosprawność intelektualna oraz zaburzenia psychiczne. Projekt skierowany jest do trenerów i kandydatów na trenerów pracy dla osób z niepełnosprawnościami (takich jak pracownicy socjalni, terapeuci zawodowi, pracownicy biur pośrednictwa pracy, pracownicy socjalni, pracownicy biur zatrudnienia, pracodawcy i pracobiorcy).

10 listopada br. łódzki partner projekt Erasmus+, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”,  zorganizowało w Galerii Artystycznej Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych spotkanie partnerów biorących udział w projekcie z przedstawicielami przedsiębiorstw społecznych i organizacji pozarządowych działających na terenie regiony łódzkiego. Spotkanie miało charakter wydarzenia kulturalno-artystycznego. Wystąpili muzycy na do dzień współpracujący z Łódzkim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych oraz Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”,  realizujący swoje pasje artystyczne wokół Fundacji Dariusza Stachury „Canto Pro Classica”.

Jerzy Dauksza

Your Offcanvas Sidebar area is currently empty. Go and add some widgets first.

Zmień wielkość liter
Kontrast