Katalog Zjawisk Paranormalnych cz. 13

Duch Duch – Byt niematerialny oddziałujący w sposób fizyczny i psychiczny na ludzi i przedmioty w sposób negatywny lub pozytywny. Ujawnianie się ducha można wykryć poprzez zaburzenia pola elektromagnetycznego, zmiany temperatury a także promieniowanie ujawniające się na taśmie filmowej lub …

Więcej

Święto kaszy i zbóż

18 października 2012r. uczniowie klasy 3b ze Szkoły Podstawowej nr 44 w Łodzi wraz z wychowawczynią p. Moniką Sadowską uczestniczyli w zajęciach warsztatowych „Święto kaszy i zbóż”, które prowadziła p. Teresa Kotynia w Terenowym Ośrodku Edukacji i Kultury Ekologicznej w …

Więcej

Piknik Rodzinny

21.10.2012r. odbył się EKOWEEKEND organizowany przez Stowarzyszenie Zielona Szkoła we współpracy z Fundacją „NASZE ZOO” i Szkołą Podstawową nr 61 w Łagiewnikach.

Więcej

„Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia”

W dniu 3 października 2012 roku w „Hotelu Inness” w Łodzi odbyła się kolejna konferencja regionalna zorganizowana w ramach projektu „Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia”, realizowanego przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania oraz partnerów Uniwersytet Jagielloński i Szkołę …

Więcej

KDO w pażdzierniku

Dnia 23 października 2012 roku w Urzędzie Miasta Łodzi (UMŁ) odbyło się kolejne jawne i otwarte zebranie Komisji Dialogu Obywatelskiego (KDO)

Więcej

KDO 14.XI

W środę, 14.11.2012 w Urzędzie Miasta przy ul. Sienkiewicza odbyło się kolejne, (przypominamy, że już od września formalnie działające), cotygodniowe spotkanie KDO ds. Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji.

Więcej

Konferencja Prasowa

Dnia 26 września 2012 roku w Urzędzie Miasta Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 104 odbyły się jawne i otwarte: zebranie nowo powstałej Komisji Dialogu Obywatelskiego (KDO)

Więcej

Powołanie KDO

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 sierpnia 2012 r., została powołana Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji.

Więcej

Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych

13 grudnia 2006 r., rezolucją 61/106 Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych jednogłośnie przyjęło Konwencję Praw Osób Niepełnosprawnych. Uchwalenie Konwencji to głównie zasługa przedstawicieli środowisk osób niepełnosprawnych, którzy na arenie międzynarodowej walczyli o akt prawny dotyczący ich praw.

Więcej

Your Offcanvas Sidebar area is currently empty. Go and add some widgets first.

Zmień wielkość liter
Kontrast