Fałszywe przełomy

PDF pageEmail pagePrint page

Obiecaliśmy Państwu przejście całej procedury odwoławczej, jaką mają przed sobą organizacje pozarządowe składające wnioski do WUP. Można ją prześledzić w artykule „Pierwsze przełomy”.

Przyznano nam rację, że wniosek został źle oceniony we wszystkich punktach i skierowano do ponownej oceny. Ale następne dwie oceny prawie niczym nie różniły się od poprzednich. I to jest już koniec procedury!

Gdzie logika w tym, że najpierw ocenę uznano za złą i odrzucono, a potem ją powtórzono?

Otóż jest to bardzo logiczne. Bez odrzucenia pierwszej oceny nie można zrobić drugiej, która zamyka procedurę. Bez zamknięcia procedury proces odwoławczy trafiłby do sądu i oceniający nie mogliby się chronić za anonimowość, z co za tym idzie, przestaliby być bezkarni.

Trudno uznać za rzetelną kontrolę to, że oceniający wnioski oceniają się nawzajem. Powtórną ocenę przeprowadzają koleżanki i koledzy z tego samego zespołu. I robią to nawzajem. W praktyce olbrzymie pieniądze, które przychodzą z Unii są rozdawane przez klikę działaczy Wojewódzkiego Urzędu Pracy bez rzetelnej kontroli, co jest nie tylko zaprzeczeniem demokracji, ale również racjonalizacji wydatków. Nie wspominając o zagrożeniach kryminogennych.

Należy jak najszybciej ustalić, kto przyjął i kto obecnie odpowiada za ten regulamin, który nie ma nic wspólnego z gospodarnością i innowacyjnością naszych działań. Zwłaszcza, że zadaniem oceniających jest wyłącznie wyszukiwanie błędów w pisanych wnioskach, w tym literówek www.zielp.pl/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=6&Itemid=79, a jednym z zasadniczych punktów oceny jest doświadczenie w pisaniu podobnych wniosków i zasobność wnioskodawcy, którą zdobywa się realizując poprzednie wnioski. A więc pieniądze mogą dostać tylko ci, którzy już je dostali i są dalecy od innowacyjności. A więc mamy drugi, zaklęty krąg. Tym razem otrzymujących.

Panie p.o. dyrektorze Andrzeju Kaczorowski zwracamy się do Pana z pytaniem, od kogo trzymał Pan regulamin oceny wniosków POKL, który pozwala na pełną bezkarność Pana urzędu.

Ponieważ wnioski po otrzymaniu środków unijnych przestają być własnością zgłaszających, prosimy o przesłanie wszystkich tych, które otrzymały pieniądze z ostatnich konkursów 6.1.1 i 7.2.1. Nasi czytelnicy są ciekawi, co preferuje łódzki WUP oraz jak je należy pisać.  Prosimy o wnioski w formie papierowej oraz PDF, co ułatwi nam opublikowanie ich w naszej gazecie.

Przypominamy, że prawo prasowe opiera się na innych zasadach niż ocena wniosków. I przepisy określają czas na odpowiedź.

Your Offcanvas Sidebar area is currently empty. Go and add some widgets first.

Zmień wielkość liter
Kontrast