29 Konferencja CEFEC

PDF pageEmail pagePrint page

„Konferencja Firm Społecznych w Europie” od 29 lat wpisuje się w kalendarz najważniejszych imprez międzynarodowych w obszarze ekonomii społecznej. Co roku jej gospodarzem jest jedna z organizacji członkowskich Social Firms Europe CEFEC (międzynarodowe stowarzyszenie z siedzibą w Brukseli, które zrzesza 44 członków z 20 krajów Europy oraz z Japonii). W dniach 22-23.09.2016 r. została ona zorganizowana po raz pierwszy w Polsce.

W tym roku konferencja towarzyszyła obchodom Światowego Dnia Solidarności z Osobami Chorującymi na Schizofrenię „Schizofrenia-otwórzcie drzwi”. Szczególny nacisk położono na upowszechnianie idei aktywizacji osób niepełnosprawnych z przyczyny choroby psychicznej w obszarze kultury, oraz na integrację osób zdrowych z niepełnosprawnymi.

29 Międzynarodowa Konferencja Europejskich Firm Społecznych (CEFEC), zorganizowani przez członka zarządu SFE CEFEC – Firmę Społeczną „KŁOS”, Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych i Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „JA-TY-MY”, odbyła się w Łodzi w Urzędzie Miasta przy ul. Piotrkowska 104. Była adresowana do przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych, organizacji pozarządowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej i innych organizacji parasolowych zrzeszających firmy społeczne oraz administracji publicznej i instytucji publicznych z Europy, poświęcona była zagadnieniom ekonomii społecznej oraz zdrowia psychicznego. Na to wydarzenie przyjechało do Łodzi blisko 150 osób: ekspertów i praktyków ekonomii społecznej z 18 państw europejskich i Japonii, aby w ciągu dwóch dni dyskutować nad problematyką reintegracji społecznej i jej ekonomicznych aspektów.

To była unikalna okazją do wymiany wiedzy oraz doświadczeń na poziomie międzynarodowym, aby upowszechniać i promować najlepsze praktyki wypracowane w różnych krajach oraz wspólnie poszukiwać rozwiązań problemów występujących w przedsiębiorstwach społecznych, które tworzą miejsca pracy dla osób wykluczonych społecznie. W szczególności osób doświadczających problemów ze zdrowiem psychicznym.

Założeniem konferencji było również nawiązanie i rozwijanie współpracy partnerskiej pomiędzy przedsiębiorstwami społecznymi i organizacjami parasolowymi wspierającymi firmy społeczne na terenie Europy.

W przeddzień konferencji odbyło się zebranie Zarządu Social Firms Europe CEFEC, a sama dwudniowa konferencja składała się z sesji plenarnej, warsztatów i wizyt studyjnych w wybranych podmiotach ekonomii społecznej w regionie łódzkim. Zakończyła ją wielka Gala Przedsiębiorczości Społecznej zorganizowana w Teatrze Muzycznym.

Gości przybyłych na sesję plenarną powitała Agnieszka Niedźwiecka – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych i przeczytała list Małżonki Prezydenta RP – Pani Agaty Kornhauser-Duda , patrona honorowego wydarzenia, wraz z sekretarzem CEFEC. Marszałek Witold Stępień i Prezydent Krzysztof Piątkowski przedstawili zmiany, jakie w ostatnich latach zaszły w Polsce i zaprosili do poznania miasta i województwa łódzkiego.

Pierwszym prelegentem był dyrektor Piotr Krasuski, który omówił działania Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego. Chcą przeznaczyć środki z funduszy unijnych na wsparcie tego sektora. Najważniejszym ogniwem będą władze wojewódzkie. W tym rozdaniu, pomimo trudnego budżetu, na aktywizację społeczną przewidziano dwa razy więcej środków niż poprzednio. Będzie modernizacja systemu wsparcia osób niepełnosprawnych,  identyfikacja barier, a następnie ich usuwanie. Zarówno branżowe (sport, kultura), jak i terytorialne. Będzie zwiększana dostępność fizyczna osób z niepełnosprawnościami, nie tylko na wózkach, ale również z chorobami psychicznymi. Ważna jest tu wymiana informacji i poszukiwanie modeli opieki nad osobami z chorobami psychicznymi, aby następnie wdrożyć je w prawodawstwo i praktykę krajową. Będą też wprowadzana zasada uniwersalnego projektowania w budownictwie, aby korzystanie z nich dla nikogo nie było ciężarem.

Agnieszka Niedźwiecka dodała, że 1/3 społeczeństwa miała załamanie, a 1/4 epizod z chorobą psychiczną. Coraz częstsze problemy psychiczne, pojawiające się w ostatnich latach, wynikają z szalonego tępa życia, które wciąż przyspiesza. Ale aby młodym ludziom można było pomóc przy załamaniu, muszą dostać grupę, bo inaczej nie mogą uzyskać wsparcia. A to ich stygmatyzuje, bo społeczeństwo całego świata ma wewnętrzny strach przed chorobami psychicznymi

Przedstawiła też wzorce aktywizacji zawodowej wypracowane w Polsce:

 1. Warsztat Terapii Zajęciowej – dla osób z zaburzeniami znacznego stopnia, które nie są w stanie podjąć pracy. To niewielka aktywność zawodowa, ale zmusza do wstania i do regularnej aktywności. To wyselekcjonowane środowisko.
 2. Centrum Integracji Społecznej – pomaga rozwiązywać problemy zawodowe i osobiste. Przekwalifikowuje zawodowo, uczy planowania, np. jak gospodarować pieniędzmi. Wady – jest bardzo drogi : 44 tys. do 60 tys. na 1 osobę/rok.
 3. Klub Integracji Społecznej – jest podobny i przewidziany dla aktywizacji takich samych osób, ale tańszy. Efektywność też jest niewielka.
 4. Zakład Pracy Chronionej – musi zatrudniać minimum 25 osób niepełnosprawnych i istnieć co najmniej rok. W 1999 r. było 3726 ZPCh, ale ta liczba obecnie spadła trzykrotnie. Ulgi dla zatrudniania osób niepełnosprawnych zmalały i nie są na tyle prężne, aby większa ilość Zakładów mogły się utrzymać na otwartym rynku pracy. Poza tym zamknięty charakter powodował gettyzację zatrudnionych i pracownik zostaje naznaczony w społeczeństwie.
 5. Zakład Aktywności Społecznej – prowadzony tylko przez organizacje pracujące z osobami niepełnosprawnymi, w szczególności osobami z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności. TPN ma 2: cateringowy i produkcyjny (wyroby artystyczne), a w województwie jest 6.
 6. Spółdzielnia Socjalna – w Polsce mamy ok 1200, ale działa 40 – 45 %. Brak pomysłu na biznes, dlatego Ośrodki Wsparcia pomagają zweryfikować pomysły. Ale trudno się dogadać osobom zakładającym spółdzielnie i kiedy kończy się dotacja, nie są w stanie utrzymać się na otwartym ryku pracy.
 7. Zatrudnienie wspomagane – asystent pomaga wejść na rynek pracy. Ważne dla osób chorych psychicznie, niewidomych itp.

Od 12 lat pracuje się nad projektem ustawy o zatrudnieniu społecznym. Projekt jest już 10 lat w ministerstwie (pierwsze czytanie 2008 r.). Do jego realizacji potrzebne są 2 serca: biznesowe i społeczne. OWES-y już są Będą przygotowywały i czuwały nad biznesem.

Pierwszym zagranicznym prelegentem był Sheila Durie ze Szkocji. Omówił społeczną stopę zwrotu z inwestycji (Social Retrun on Investment) – korzyści ekonomiczne i społeczne płynące z aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w przedsiębiorstwach społecznych .

Początkowo w Szkocji chcieli się oprzeć na modelu amerykańskim, ale trudno było go wdrożyć, zwłaszcza wartości ekonomiczne  W 2007 rząd dużo zainwestował w eukomię społeczną, co wywołało duże zainteresowanie firm. Wykorzystując wsparcie z EQUAL, rozpoczęli od dwóch przedsiębiorstw: pensjonatu  i przedszkola.

Opracowali 7 zasad zwrotu z inwestycji:

 1. Zaangażowanie interesariuszy – osoby, rodziny i sponsorzy są interesariuszami.
 2. Zrozumienie tego, czym są zmiany.
 3. Cenić to, co jest cenne w koncepcja zwrotu z inwestycji, np. w supermarkecie wchodzimy i kupujemy, a jak ocenić swoją wartość i jak pokazać tę wartość dla darczyńców.
 4. Uwzględnić tylko to, co jest materialne – wyizolować te aspekty.
 5. Rozpatrywanie stopy zwrotu – transparentność, przejrzystość.
 6. Weryfikowanie i sprawdzanie rezultatów – musimy pokazywać, że każda zainwestowana złotówka przynosi zysk i jaki to ma wpływ na rodzinę.
 7. Zawsze trzeba pamiętać o mapie wartości i jej tworzeniu.

W Anglii jest ustawa o przedsiębiorstwach społecznych i obliczaniu stopy zwrotu z inwestycji. W Barcelonie wymagają, aby przedsiębiorstwa budowlane musiały zatrudniać 5% osób niepełnosprawnych. We Włoszech też mają obowiązek zatrudniać takie osoby.

UE poszła o krok dalej i wprowadziła standardy pomiaru społecznego i standardy pomiarów społecznego zwrotu z inwestycji .

Gdyby nie byli zatrudnieni byliby bezrobotni i zatrudnienie takiej osoby  przynosi 70 tys. euro korzyści. Nie wymagają też takiej pomocy ze strony rodziny. Badania społeczne pokazują 32% zwrotu z inwestycji. Wielu przedsiębiorców nie spodziewa się takiego zysku.

Nie wszystkie rządy są tak otwarte na dyskusje nad metodą ewaluacji. W Wielkiej Brytanii podkreślają mierzenie ekonomiczności, aby mieć argumenty do otwierania takich przedsiębiorstw.

Ekonomicznie aspekty prowadzenia przedsiębiorstw społecznych w Niemczech przedstawił Peter Stadler, FAF Berlin.

Przedsiębiorstwa zintegrowane, inkluzyjne (różne nazewnictwo) zatrudniają w Niemczech 1 mln osób i nie są wstanie zaspokoić potrzeby wszystkich osób niepełnosprawnych. Państwo zwraca 75% wynagrodzenia pracodawcy, ale to właściciel podejmuje ryzyko i  ponosi całą odpowiedzialność. Są to dotacje publiczne, które w pewnym stopniu rekompensują niesprawność,  ale nie mogą obniżać ryzyka. To normalne firmy, które integrują ludzi. Są firmy niezależne i wydziały działające w ramach innych przedsiębiorstw. Przepisy dotyczące przedsiębiorstw społecznych reguluje ustawa z 2000 r., która natychmiast zwiększyła się ich ilość. Nie zmienia to faktu, że jak wszystkie przedsiębiorstwa potrzebują pieniędzy, pożyczek, kapitału i chęć zarabiania. Opracowują takie schematy.

W Niemczech obowiązuje system kwotowy  – każda firma ma zatrudnić 5% ON. Są pieniądze na doradztwo, zdobywanie wiedzy i kapitał założycielski.

Studium przypadku – przychód dla rynku i pomoc od państwa obejmuje 85% firm na poziomie rynku. Przy większym wsparciu przedsiębiorstwa mogłyby zatrudniać więcej osób niepełnosprawnych.

 

Część II   Część III

 

Your Offcanvas Sidebar area is currently empty. Go and add some widgets first.

Zmień wielkość liter
Kontrast