Ekologia sterowana

W czasach wyścigu szczurów często zapomina się, że odpoczynek jest potrzebny do życia tak samo jak pieniądze. Dlatego, kiedy nadchodzą ciepłe dni (a właściwie noce), biorę plecak, namiot, aparat fotograficzny i idę. Ostatnio wzdłuż rzek wokół Łodzi. Tego roku majówka …

Więcej

Polska przed Pokojem Ryskim

W Internecie można znaleźć wiele informacji na temat postanowień traktatu ryskiego, ale niewiele o tym, dlaczego został w ogóle zawarty. Należy najpierw przypomnieć, że był on kontynuacją wcześniejszych rokowań. Polska opinia publiczna początkowo nie była niechętna rewolucji październikowej. Widziano w …

Więcej

Fikcyjny pokój

Traktat zawarty w Rydze 18 marca 1921 r. kończył wojnę polsko-bolszewicką i wyznaczał granice państwa polskiego na wschodzie. Stanowił o odszkodowaniach dla Polski i miał regulować sprawy repatriacji oraz polityki wobec ludności polskiej na terenie Rosji Sowieckiej. Dziś, podobnie jak …

Więcej

Operacja Warszawska

Bolszewicy już w październiku 1918 roku opracowali plan ataku na obszary w Europie Środkowej opanowane przez Niemców, by zyskać możliwość wsparcia rewolucji w Rzeszy. W pierwszym etapie zamierzano opanować ziemie leżących między Rosją a Polską (krajów nadbałtyckich, Białorusi i Ukrainy), …

Więcej

Wojna radiowa

Sytuacja Polski w czasie Bitwy Warszawskiej była tak trudna, że wielu zachodnioeuropejskich polityków nie wierzyła w nasze zwycięstwo. Problemem z jakim się borykaliśmy się od początku wojny, była przewaga sił sowieckich 3 : 1 w sile żywej i 4 : …

Więcej

Ośrodki władzy

Początki formowania się przyszłych ośrodków władzy można upatrywać na przełomie 1904 i 1905 roku, kiedy to Piłsudski z jednej, a Dmowski z drugie strony, podjęli działania tworzenie przyszłych struktur administracyjnych. Pojawiła się wobec tego koncepcja granic przyszłej Polski. Linia Dmowskiego …

Więcej

Lewicowe ośrodki władzy

Terytorium Polski było infiltrowane przez bolszewików już od końca 1916 roku, przy silnej współpracy ze strony SDKPiL.  W 1917 infiltracja ta nasiliła się, a od chwili rewolucji lewicowe ośrodki znalazły się pod kontrolą zagranicznych służb partii bolszewickiej. Na terenie samego …

Więcej

Trud tworzenia Legionów

W dniu 28 lipca 1914 roku wybuchła wojna austriacko-serbska, dająca początek I wojnie światowej. Już następnego dnia Piłsudski wydał pierwsze rozkazy mobilizacyjne. 31 lipca 1914 roku Marian Januszajtis-Żegota ostatecznie podporządkował jego dowództwu Polskie Drużyny Strzeleckie we Lwowie. Pod auspicjami Austrii …

Więcej

Elita Legionów

Podręczniki historii podają suche fakty, kto i kiedy tworzył Legiony. Ale mało mówi się o sile i skali patriotycznego zrywu naszych dziadów. A było to wojsko niezwykłym ze względu na przekrój społeczny polskich żołnierzy. W szeregach wojsk Komendanta Józefa Piłsudskiego …

Więcej

Życie, działalność i twórczość Józefa Piłsudskiego

Setna rocznica odzyskania niepodległości jest świetną okazją do poszerzenia wiedzy on naszej historii i przypomnienia patriotyzmu naszych przodków, który we współczesnych czasach rozpłynął się po Europie. Podczas pierwszej prelekcji w ramach projektu „Dziadkowie i wnuki-przez zabawę do nauki” poznaliśmy życiorys …

Więcej

Koncepcja państwa

Czy Piłsudski na początku swej drogi narodowo wyzwoleńczej miał koncepcję przyszłej Polski?. Wprawdzie wiemy, że już w okresie gimnazjalnym mówił o odrodzonej Polsce według granic przedrozbiorowych to dopiero jednak w okresie zsyłki na Syberię koncepcja ta zaczęła się realnie kształtować: …

Więcej

Your Offcanvas Sidebar area is currently empty. Go and add some widgets first.

Zmień wielkość liter
Kontrast